Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Yönetim Kurulu

• Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU

• Prof. Dr. Yıldız TÜMERDEM

• Prof. Dr. Asiye NURTEN

• Prof. Dr. Ömer BENDER

• Yrd. Doç. Dr. A. Şefik KÖPRÜLÜ

• Yrd. Doç. Dr. Deniz TAŞKIN