Bilim Günleri

Genel Bilgiler

KONGRE YERİ VE TARİHİ

Bilim Günleri, 8 -9 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr.Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi-İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

KONGRE DİLİ

Türkçe

KATILIM BELGESİ

Kayıtlı katılımcıların tümüne katılım belgesi verilecektir.

YAKA KARTI

Kayıtlı katılımcıların kongre süresince yaka kartlarını üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.

ÖDÜLLER

Ödül için, 5 farklı kriter üzerinden değerlendirme yapılacaktır;

a-) En iyi sunum,
b-) En iyi görsel,
c-) En iyi poster,
d-) En iyi başlık,
e-) En iyi bildiri (Bildiriler; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından dahil oldukları alana göre değerlendirmeye tabi tutulacak ve üç farklı alandan en iyi seçilecektir).

-Kayıt ücreti 50 TL’dir.

Başa Dön