İç Mimarlık

İç Mimarlık

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İç Mimarlık


İç Mimarlık eğitim sürecini, çekirdekten dış kabuğa kadar bir oluşum şeklinde değerlendirirsek; bu oluşumda yer alan tüm unsurların, bütün içindeki yerleri, sorumlulukları ve birbirleri ile olan ilişkileri son derece önemlidir.

Kuramsal Çalışmalar,Temel Sanat Eğitimi , Teknik çizim, Temel Tasarım proğramları ile, öğrencilerin yaratıcı ve özgün tasarlama becerilerinin geliştirilmesi, eğitimin çekirdeğinin esasını oluşturur.

Eğitim sürecinde; görme, algılama, düşünme, fikir geliştirme, karşılaştırma yöntemleri ile, analiz – sentez metotlarını, kuramsal anlatımlar ve proje çalışmaları ile alan öğrenciler,tasarım yetenek ve becerilerini geliştirerek içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.

İç Mimarlık eğitiminde amaç; işlevsel ve görsel değeri olan, doğru örgütlenmiş estetik çevreler yaratabilecek tasarımcılar yetiştirmek, kültür ve sosyolojik yapı doğrultusunda; sanat, bilim ve teknolojinin toplumsal konfora dönüşmesini sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eğitim proğramlarında, hedef kalitenin belirlenmesi, mesleki bilgi akışının belirlenen hedef doğrultusunda en doğru metotlarla öğrenciye aktarılması, eğitimin esasını oluşturmaktadır.

Bu nedenle, öğrencinin kendi özgün üslup ve tarzının oluşmasında, iç mimarlık mesleğine hazırlanmasında, sistemli bir eğitim proğramının yanı sıra, bu proğramların konularında uzman eğitimciler tarafından yürütülmesi son derece önemlidir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İçmimarlık Bölümünde, belirlenen hedef doğrultusunda hazırlanan proğramların, içmimarlık eğitimi almış, konularında uzman akademisyen gurubu tarafından yürütülmesi, eğitim kalitesini ve sonucunu etkileyen, topluma doğru hizmetin sunumunu sağlayan en önemli unsurdur.

Prof. Dr. Muallâ Yıldız

İç Mimarlık Bölüm Başkanı

Başa Dön