Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında
Sağlık Antropolojisi sağlık konularını tıbbi bakış açısının yanı sıra, sosyo-kültürel boyutlarıyla değerlendirerek daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunacak uygulamalı bir programdır. Antropolojik çalışmalar, toplumlarda sağlık grafiğini yükseltirken sağlık/bakım hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesini, böylece daha etkili yürütülebilmesine katkı sağlar.

Sağlık durumunun iyileştirilmesi ve korunması, çeşitli hastalıkların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet sistemleri, bu hizmetlerin ekonomik olarak nasıl karşılanabileceği gibi konular, sağlık antropologlarının başlıca çalışma alanları arasındadır. Dünya çapındaki güncel sağlık sorunları ve toplumsal etkileri örneğin; küresel olarak artış gösteren kanser, obezite, alzheimer ve süreğen bakımı yanı sıra, hızlı yaşlanan nüfus; kentleşme, göç ve bağlı olarak yalnızlaşmanın getirdiği sorunlar sağlık antropolojisinin gündeminde hızla yerini almıştır. Antropolojik bakış açısı, sağlık alanında Sağlık antropologları, kültürlerde beden, sağlık ve hastalıkların algılanma biçimlerini, farklı toplumlardaki hekim, şifacı, hastabakıcı ve dini görevlilerin rolleri ile bu kültürlerin tedaviye ilişkin inançlarını ve yaklaşımlarını değerlendirir. Sağlık ve hastalığın çevreyle ilişkisi, kurumsal merkezlerde bakım yerine, evde sağlık hizmetleri seçeneği, bireysel ve/veya aile/topluluk temelli kütürlerde karar alma ve seçim yapma süreçlerinin analizi antropolojinin kapsamlı ve geniş yelpazesi içerisinde yer alır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet ve yaşın sağlık ve hastalığa karşı tutumlardaki rolü, kültürlerde ölüm süreçleri ve ölüm anına dair tutumlar sağlık antropologlarının incelediği konular arasındadır.

Kimler başvurabilir?
Disiplinlerarası çalışma ve bütüncül yaklaşım prensibine dayanan Sağlık Antropolojisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, bir lisans programı mezunu tüm disiplinlerden adayların öğrenim görebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu disiplinler arasında özellikle sağlık bilimleri uzmanları, sosyal gerontologlar, sağlık alanında çalışan psikologlar, iktisadi ve idari bilimler uzmanları, iletişimciler, sağlık hukukçuları, beslenme ve diyetetik uzmanları, disiplinlerarası çalışma yürütmek isteyenler ve ilgi duyan herkes. STK çalışanları, çok uluslu şirlketler, sosyal sorumluluk uzmanları, çok uluslu sağlık kurum ve kuruluşları, . Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerde çalışmayı hedefleyen adaylar, antropologlar, sosyologlar, demograflar, ekonomistler, istatistikçiler, psikologlar ve ilgili alanlardan herkes programa başvurabilir.Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nilüfer Nahya (444 50 01) E-mail: nilufer.nahya@yeniyuzyil.edu.tr

Programa Başvuru Koşulları
1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
2. 4 yıllık lisans diploması sahibi olmak
3. Ales sözel ve eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak (ALES belgesi olmayanlar 1 yıl içinde söz konusu belgeyi enstitüye teslim etmelidir. Bu süreçte özel öğrenci statüsünde yer alacaklardır.)
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN ALES ŞARTI ARANMAMAKTADIR.
4. ÜDS ve KPDS sınavlarından 50 ve üzeri puan almış olmak ya da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavda başarılı olmak

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
5.Yabancı dil belgesi
6. 2 adet resim
7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
8. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)

Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Ücreti
Tezli Yüksek Lisans Programı ücreti 11.000 TL, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti 8.250 TL’ dir.


DESTEK