İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

İşyerlerinde mevcut yönetim sistemlerinin en önemli çarklarından biri kuşkusuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’ dir. 6331 sayılı İSG kanunuyla birlikte ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok gelişme kaydedilmiştir. Çalışan haklarının daha iyi koşullarda korunmasını öngören bu kanun, işverene risk değerlendirme yaptırma, tedbir alma ve İSG Uzmanı görevlendirme yükümlülüğü gibi birçok somut adımı da içermektedir.

İSG alanındaki tüm gelişme ve yenilikleri bir araya getirerek bilimsel temele dayalı, güncel İSG Mevzuatını ve teknik uygulamaları içeren Tezsiz ve Tezli Yüksek lisans programı üniversitemizde 2011-2012 Eğitim ve Öğretim döneminden beri başarıyla sürdürülmektedir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı:

Programın öncelikli hedefi, İSG alanında bu güne kadar oluşmuş ortak bilince ve İSG kültürüne katkı sağlamaktır. Üniversitemiz bu konuda uzun yıllar içinde oluşan birikimini akademik platforma aktararak, bilimsel çalışmalar ışığında ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını geliştirmeyi, bu alanda uzman eleman ve akademik personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Güçlü akademik kadromuz, başta ÇSGB olmak üzere, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara paralel şekilde gelişmeleri takip etmekte ve yeni çalışmalara imza atmaktadır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı Mezunlarının İstihdam Olanakları:

İlgili İSG yönetmeliğine göre İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) Programlarından mezun olanlar lisans alanlarına ve yürürlükte olan İSG Mevzuatına göre, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi, İş Güvenliği Uzmanı olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda görev yapabilmekte, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meslek odaları, Sendikalar ve Eğitim Kurumlarında uzman ve eğitici olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde “B Sınıfı Uzmanlık Belgesi” sahibi olarak çeşitli sektörlerde görev yapabilirler.


Online Kayıt İçin Tıklayınız...

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programının süresi:

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yüksek lisans programını tamamlama süresi tezsiz YL için iki, tezli YL için dört yarıyıldır.

Kimler Başvurabilir?

İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans mezunları bu programa başvurabilmekle birlikte, özellikle mühendislik fakültelerinin tüm bölümleri, tıp fakülteleri, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri, mimarlık bölümleri, teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar, teknoloji fakülteleri mezunları başvurabilirler.

• Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları

• Mimarlar

• Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları

• Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları

• ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olanlar.

Programa Başvuru:

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına Güz ve Bahar eğitim- öğretim dönemlerinde öğrenci kabul edilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Katılım Koşulları:

• Program başvuru formunu doldurmuş olmak,

• 4 Yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

• Enstitü Kurulumuzun belirlediği eğitim ücretini, belirlenen koşullarla Üniversitemiz Döner Sermayesine yatırmış olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Başvuru Formu (On-Line Başvuru formu, imzalı ve Fotoğraflı),

• Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi,

• Nüfus Cüzdan Aslı,

• Mezun Olduğu Okul Resmi Transkripti,

• Askerlik Durum Belgesi,

• Vesikalık Resim 6 Adet

Y. Lisans Programlarının Eğitim Ücretleri:

“İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ………11.000.-TL

“İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı”………….15.000.-TL

Y. Lisans Programlarının Gün ve Saatleri:

Cuma günleri saat 16.00 – 22.00 (6 Ders Saati)

Cumartesi günleri saat 09.00 – 19.00 (9 Ders Saati)

Derslerin %30’ u Uzaktan Eğitim Sistemi ile verilmekte olup program dönemsel olarak ilan edilmektedir.

1. Yarı Yıl, 14 Hafta x Haftada 15 saat = 210 Saat

2. Yarı Yıl, 14 Hafta x Haftada 15 saat = 210 Saat Toplam = 420 Saat

Eğitim yeri:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

Yeni Doğan Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010

Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01

Faks: 0 212 481 40 58

Program Koordinatörü:

Prof. Dr. Gül Baktır, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

E-Posta: gul.baktir@yeniyuzyil.edu.tr

Tel: 444 50 01/2012

AKADEMİK KADRO

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Gül Baktır (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V., Bitirme Projesi)

Prof. Dr. Gönül Kunt Kandemir (İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı, Bitirme Projesi)

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem (SHMYO - Epidemiyoloji - Halk Sağlığı - Meslek Hastalıkları)

Prof. Dr. İmer Okar (Tıp Fakültesi – İSG Eğitimi)

Prof. Dr. Refik Korkusuz (Hukuk Fakültesi, Dekan – İş Hukuku)

Doç. Dr. Oğuz Özyaral (SHMYO Müdürü - İş Hijyeni – Bitirme Projesi)

Y. Doç. Dr. Vehbi Alpman (Tıp Fakültesi – Meslek Hastalıkları)

Y. Doç. Dr. Asuman Karaman (SHMYO – Meslek Hastalıkları – Eğitim Becerileri)

Y. Doç. Dr. Muhammed Bamyacı (Lojistikte İSG – İSG’ de Maliyet Analizi)

Öğretim Üyesi Yardımcıları ve Uzmanlar

Dr. Filiz Albayrak (SHMYO - Ergonomi – İş Psikolojisi)

Dr. Müh. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu (Acil Durum Planlaması – Risk Değerlendirmesi)

Dr. Mim. Esin Tümer (A Sınıfı İSG Uzmanı - İSG Mevzuatı Uygulama)

İSG Bil. Uzm. Müh. Yılmaz Karatepe (İSG’ ye Giriş - İSG Mevzuatı - Risk Değerlendirmesi)

Uzm. Yalçın Karagözler (Yangın Güvenliği ve Uygulaması)

Y. Müh. İbrahim Taşdemir (İSG Uygulama)

Kim. Müh. Hasan Ozan Altınçekiç (A Sınıfı İSG Uzmanı - İSG Uygulama-Gürültü-Toz-Termal Konfor Analizi)

2013-2014 Bahar Yarı Yılı Ders programını indirmek için tıklayınız.

Başa Dön