İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki mevzuata ve sektörel yaptırımlara paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ihtisaslaşmak önem kazanmış olup, Enstitümüz İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 2011 yılında başlatmış olduğu Lisans Üstü Programları ile bu alanda ihtisaslaşmanın öcülerindendir.

Halen gelişmekte ve değişmekte olan dinamikler ile İş Sağlığı ve Güvenliği İhtisası sadece uzman olarak çalışacak mezunları değil aynı zamanda üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan yeni nesil öğrenciler için de cazip ve farklı vizyonları sağlayacak programlardan biridir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Lisans Üstü çalışmalar “Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans” olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Her iki programda da farklı disiplinlerden gelen lisans öğrencileri için temel iş sağlığı ve güvenliği dersleri verilmektedir. Teorik derslerin hedefi ülkemiz için yeni gelişmekte olan ve değişen yaklaşımlar ile temel bilimsel derslerin verilmesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel üç alanı olan, Hukuk, Sağlık ve Güvenlik Mühendisliği Disiplinleri dersleri ile program zenginleştirilmiş, seçmeli dersler ile de ihtisas alanlarında derinleşme hedeflenmektedir.

Halen devam eden tez çalışmaları ile “Tezli Yüksek Lisans” alanında en geniş ihtisas çalışmalarına sahip Enstitümüzde, Maden, İnşaat, Yüksekte Çalışma, Kapalı Alanlar, Lojistik, Doğalgaz, Kimya, Biyolojik Riskler, Atıklar, Trafik, Alt Yapı, Ofis Çalışmaları, Hastaneler, Okullar, Enerji ve Sürdürülebilirlik, Eğitim Modellemeleri gibi pek çok farklı alanda İş Sağlığı ve Güvenliği kesiti ile bilimsel tez çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır.

Akademik çalışmalardaki çeşitlilik ile İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bilimsel temelini zenginleştirmeyi hedefleyen lisansüstü programlarımız özgün, sektör ile dinamik ilişkide ve interdisipliner bir programdır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programının süresi:

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yüksek lisans programını tamamlama süresi tezsiz YL için iki, tezli YL için dört yarıyıldır.

Kimler Başvurabilir?

İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans mezunları bu programa başvurabilmekle birlikte, özellikle mühendislik fakültelerinin tüm bölümleri, tıp fakülteleri, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri, mimarlık bölümleri, teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar, teknoloji fakülteleri mezunları başvurabilirler.

• Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları

• Mimarlar

• Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları

• Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları

• ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olanlar.

Programa Başvuru:

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına Güz ve Bahar eğitim- öğretim dönemlerinde öğrenci kabul edilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Katılım Koşulları:

• Program başvuru formunu doldurmuş olmak,

• 4 Yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

• Enstitü Kurulumuzun belirlediği eğitim ücretini, belirlenen koşullarla Üniversitemiz

Döner Sermayesine yatırmış olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Başvuru Formu (On-Line Başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı),

• Lisans Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi,

• Nüfus Cüzdan Aslı,

• Mezun Olduğu Okul Resmi Transkripti,

• Askerlik Durum Belgesi,

• Vesikalık Resim 6 Adet

Tezli Yüksek Lisans Programına Katılım Koşulları:

• Program başvuru formunu doldurmuş olmak,

• 4 Yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

•Geçerli ALES Belgesi (Sayısal 55 puan) ve Yabancı Dil Belgesi (50 puan)’ ne sahip olmak,

•Yabancı Dil Belgesi bulunmayan adaylar için: Üniversitemizce yapılan Yabancı Dil sınavında başarılı olmak,

•Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmak,

• Üniversitemizin belirlediği eğitim ücretini, belirlenen koşullarla Üniversitemiz Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olmak.

Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Başvuru Formu (On-Line Başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı),

• Lisans Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi,

• Nüfus Cüzdan Aslı,

• Mezun Olduğu Okul Resmi Transkripti,

•Geçerli ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi,

•Onaylı Mülakat Formu,

• Askerlik Durum Belgesi,

• Vesikalık Resim 6 Adet

Y. Lisans Programlarının Eğitim Ücretleri:

“İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ………11.000.-TL

“İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı”………….15.000.-TL

Y. Lisans Programlarının Gün ve Saatleri:

Cuma günleri saat 16.00 – 22.00 (6 Ders Saati)

Cumartesi günleri saat 09.00 – 19.00 (9 Ders Saati)

Derslerin %30’ u Uzaktan Eğitim Sistemi ile verilmekte olup program dönemsel olarak ilan edilmektedir.

1. Yarı Yıl, 14 Hafta x Haftada 15 saat = 210 Saat

2. Yarı Yıl, 14 Hafta x Haftada 15 saat = 210 Saat Toplam = 420 Saat

****Enstitü’nün haftalık program içindeki dağılımda gün ve saat değişikliği yapma hakkı saklıdır

Eğitim yeri:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

Yeni Doğan Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010

Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01

Faks: 0 212 481 40 58

Program Koordinatörü:

Prof. Dr. Gül Baktır, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

E-Posta: gul.baktir@yeniyuzyil.edu.tr

Tel: 444 50 01/2012

Başa Dön