ETİK KURULLAR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Etik Kurulları

İYYÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

İYYÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

İYYÜ Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu

Başa Dön