Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında
Yakup HAYIRLIOĞLU;

Genel Sekreterlik ofisinin esas fonksiyonu; akademik faaliyetlerin verimli yürütülmesi için idari destek sağlamaktır.

Genel Sekreterlik ofisinin üst amiri olan Genel Sekreter, Üniversitedeki tüm idari birimlerin başıdır. Bu birimlerin düzenli ve uyumlu çalışmasından sorumludur.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. Maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunda raportör olarak da görev yapan Genel Sekreter, Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterlik Ofisi Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Sekreter Asistanından oluşur. Ayrıca Rektörün verdiği görevleri yapar.

 

Yakup HAYIRLIOĞLU

Genel Sekreter V.

Dursun ÖZTÜRK;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ilişkiler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sekreterliklerinden, Üniversite içi sosyal ve kültürel etkinlikler, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından sorumludur.

Ayrıca Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 

Dursun ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı