Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi

Hakkımızda

DEĞERLİ AKADEMİSYENLER

İletişim araştırmaları alanına Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bir bilimsel dergi ile biz de katılıyoruz… Dergimiz, iletişim alanında yapılmış çalışmaları on-line olarak yayımlayan, bilimsel hakemli bir dergi olarak planladık.

Akademisyen arkadaşlarımız, başta Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Sacide Vural olmak üzere, bu konuda yoğun emek harcadılar; derginin Web sitesini ve koşullarını hazırladılar.

Dergimiz, sizlerin katkılarıyla yaşama geçecektir. Yılda iki defa yayınlamayı planladığımız dergimizin ana konusu iletişim, kitle iletişimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler genel çerçevesinde geniş bir alanı kapsamaktadır. Makalelerin nasıl yazılacağıyla ilgili bilgi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Web Sitesindeki “Yeni Yüzyılda İletişim Çalışmaları” adlı kısımda görülebilir.

Konuyla ilgili gereken ilginin gösterileceğini ve ilgili akademisyenlere bu duyurunun yapılacağını umar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Aysel Aziz
Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan V.

Web sitemizin adresi: www.yeniyuzyil.edu.tr/iletisimCalismalariDergisi
DERGİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇERİK: İstanbul Yeni Yüzyıl İletişim Dergisi içeriği, İletişim ve medya ile ilgili araştırma raporları, özgün makaleler, medya ile ilgili kitap eleştirileri ve incelemelerinden oluşmaktadır.

AMACI: Derginin amacı, iletişim ve medya alanında üretilen akademik çalışmaları alan akademisyenleri ile paylaşarak bilim dünyasına katkı sağlamaktır.

PERİYODU: Yılda 2 kez, 6 aylık dönemler halinde.

DİLİ: Türkçe-İngilizce

YAYINA BAŞLAMA YILI: 2016

YAYIN TEKNİĞİ: Basılı ve dijital

SAHİBİ/OWNER:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adına

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rektör

SORUMLU YAZI İŞLERİ SORUMLUSU:

Prof. Dr. Aysel Aziz, İletişim Fakültesi Dekanı

EDİTÖR/ EDİTOR:

Prof. Dr. Sacide Vural

iletisim.editor@yeniyuzyil.edu.tr

EDİTÖR YARDIMCILARI/ASSİSTANT EDİTORS:

Yrd. Doç. Dr. Ece Şakrak

Yrd. Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi

KAPAK TASARIMI:

Öğr. Gör. Alim Alper Cesur

Başa Dön