Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Aysel Aziz

Prof. Dr. Sacide Vural

Prof. Dr. Dursun Gökdağ

Yrd. Doç. Dr. Nizar Aslan

Yrd. Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi

Yrd. Doç. Dr. Yücel Sarı

Başa Dön