Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri

Yeni Yüzyıl Üniversitesi


MİSYONUMUZ:

Eğitim misyonumuzun esası ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri alet ve cihazları tanıyabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayabilen, ameliyat sırasında cihaz ve aletlerin kullanımına yardımcı olabilen, tüm ameliyat ekiplerinde yer alabilecek, ameliyat sırasında cerraha ve ameliyat ekibine yardım edebilecek, ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlayabilen yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ:

Öğrencilerin ,”Ameliyathane Hizmetleri Programı” ile ilgili bilgilerinin yanı sıra sağlıkla ilgili temel bilgileri de almaları, ekip çalışmasının önemini kavramış olmaları, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebilmeleri ve sağlık alanında global teknolojik gelişmeye ayak uydurabilmeleridir.

Başa Dön