Anasayfa / Akademik / Enstitüler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci Formları
Yüksek lisans proje danışmanı öneri formu
Danışman değiştirme formu
Ders muafiyet formu
Diploma talep formu
Jüri üyelerine tez teslim tutanağı formu
Kayıt dondurma formu
Kayıt sildirme dilekçesi formu
Lisansüstü tez savunma sınav formu
Lisansüstü tez savunma sınavı başarılı olarak bitirildiğinde öğrenci tarafından en geç bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecekler listesi
Tez inceleme ve kişisel rapor (Jüri Üyeleri İçin)
Yüksek lisans tez danışman öneri formu
Tez konusu belirleme formu
Tezsiz yüksek lisans proje değerlendirme formu
Doktora jüri tez değerlendirme raporu
Doktora tez danışman değişikliği formu
Doktora tez danışman öneri formu
Doktora tez izleme komitesi öneri formu
Doktora tez izleme savunma sınav formu
Doktora tez önerisi savunması sınav tutanağı
Doktora tez savunma jürisi öneri formu
Doktora tez savunması sınav tutanağı
Doktora yeterlilik sınav jürisi öneri formu
Doktora yeterlik formu
Sosyal Bilimler Enstitüsü tez/proje hazırlama yönergesi
Tez öneri raporu
Özel öğrenci dilekçesi
Özel öğrenci ders kayıt formu
Doktora tez konusu belirleme formu
Tezli programa geçiş başvuru formu
Doktora tez savunma istek formu
Doktora yeterlilik sınav tutanağı
İntihal beyan formu
Kayıt dondurma dilekçesi formu
Tezsiz programa geçiş başvuru formu
SBE doktora yeterlilik aşamaları
Doktora yeterlilik sözlü sınav tutanağı
Doktora yeterlilik yazılı sınav tutanağı
Doktora tez izleme raporu
SBE Harf Notları
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tezli-Tezsiz Programlar Arası Geçiş Yönergesi