Anasayfa / Uluslararası / International Students Office / Lisans - Bachelor's Degree
2017-2018 AKADEMİK YILI İSTANBUL YENİYUZYIL ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU KOŞULLARI

Başvurunuzu yapmadan önce bölümlerimizi incelemenizi öneririz.

Başvuru yapmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar

Online başvurudan önce sisteme yüklenecek belgelerin hazırlanması; başvuru formunun gönderilebilmesi için zorunlu alanların doldurulması ve tüm belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.
Gelen başvurular değerlendirilerek, sonuçlar adaylara bildirilecektir.


Başvuru Tarihleri

Başvuru için gerekli tüm belgelerin istenilen tarihe kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlere kadar gönderilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru Tarihleri : 8 Mayıs – 28 Temmuz


Başvuru yapma hakkına sahip olan öğrenci adayı kimlerdir?

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir:

1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde) “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
b)
01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5)Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

6)Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.


Başvuruda kabul edilen sınavlar/diplomalar

Başvurunuzun tarafımızdan değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birine sahip olmanız ve bunu bize sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav/diploma sınav listesi için TIKLAYINIZ.


ÖN ÖDEME :

Aday öğrencinin başvurusunun onaylanması durumunda, orijinal kabul mektubunun yayınlanması için eğitim tutarının % 20’si tahsil edilecektir. Yatırılan bu ücret iade edilmez, başvuru sahibinin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne kayıt olma niyetinin garantisi olarak kabul edilecek ve kayıt sırasında öğrenim ücretinden düşülecektir. 

- Öğrenci kesin kaydını gerçekleştirmediği takdirde yatırılan bu ücret ön ödeme işlem bedeli olarak kabul edilip hiçbir şart altında iadesi yapılmaz
- Ön ödeme gerçekleştirmeniz bu şartı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
- Ön ödeme gerçekleştirildiği takdirde onaylanan resmi kabul mektubu size gönderilecektir.
2017-2018 ACADEMIC YEAR ISTANBUL YENİ YÜZYIL UNIVERSITY

APPLICATION FOR STUDENTS FROM ABROAD

We recommend that you review our departments before doing your application.

• Faculties

• Colleges

Things to consider before applying

Online Prepareration of documents to be uploaded to the system before applying; the required fields must be filled in and all the documents must be loaded in order for the application form to be sent.

The incoming applications will be evaluated and the results will be reported to the candidates.

Application Dates

All documents required for the application must be sent to the Istanbul Yeni Yüzyıl University, International Student Office until the requested date. Documents that are not submitted until the specified dates will not be evaluated.

Application Dates: 8 May - 28 July

Who are the student candidates that have the right to apply?

A. Applicants who meet the following requirements may apply, provided they are in the final year of high school or are in a state of graduation:

1) Foreign nationals,

2) Those who are Turkish citizens at birth and who have permission from the Ministry of the Interior to leave Turkish citizenship and those who can present documents concerning the use of given rights in accordance with Turkish citizenship law, registered in the document of leaving Turkish citizenship for non-adults. (Article 7 of Turkish Citizenship Law No. 5901) "Either in Turkey or abroad,the child born in marriage union with parents who have Turkish citizenship, is a Turkish citizen’’. It is recommended for candidates from abroad who will apply to review Turkish Citizenship Law.

3) Citizenship acquired after a foreign nationality and passers of Turkish citizenship / dual citizenship ,

4) a) Those who have completed secondary education in secondary school before 01/02/2013 and who completed the last three years of secondary education (high school) in a foreign country excluding TRNC (including those who completed the secondary education in Turkish schools opened in MEB in a foreign country other than TRNC )

b) Candidates who started high school abroad and candidates who completed high school abroad except TRNC after 01/02/2013 ( Including those who completed their education at a foreign high school which have been approved by MEB (Ministery of National Education) except TRNC .)

5)TRNC citizens who live and completed high school in TRNC with GCE AL exam results and those who enrolled in a school abroad between 2005-2010, who got / will get GCE Al exam results.

B. The following candidates can not apply:

1) Those who completed high school in Turkey or TRNC with Turkish citizenship,

2) Citizens of TRNC (except fort he ones who completed high school in TRNC and got GCE AL exam results and those who enrolled in a school abroad between 2005-2010, who got / will get GCE Al exam results.)

3) Those who have double citizenship first of which is Turkish citizenship by birth, declared in article A issue 2 ( except fort he ones who can meet the requirements explained in article A issue 4)

4) Those who have double citizenship one of which is TRNC citizenship, (those who completed high school in TRNC with GCE AL exam results and those who enrolled in a school abroad between 2005-2010, who got / will get GCE Al exam results.)

5) Those who have double citizenship first of which is Turkish citizenship by birth declared in article A issue 2 or the ones with Turkish citizenship who is studying at foreing high schools in Turkey or at schools which are included in embassies in Turkey.

6) Applications of a penalty of disciplinary punishment from a higher education institution in Turkey are not accepted.

Examinations / diplomas accepted on application

You need to have one of the examinations or diplomas specified below for us to evaluate your application and you must present it to us. CLICK for the list of accepted exams / diplomas .

PRE-PAYMENT:

If the application for the candidate student is approved, 20% of the tuition fee will be charged for publication of the original acceptance letter. This deposit will not be refunded and will be considered as a guarantee of the applicant's intention to enroll in İstanbul Yeni Yüzyıl University and will be deducted from the tuition fee at the time of enrollment.

- If the student does not complete the registration, this fee shall be deemed to be a prepayment transaction fee and shall not be given back under any circumstances

- Your prepayment means that you accept this condition.

- If a prepayment is made, the approved official acceptance letter will be sent to you.