Anasayfa / Uluslararası / International Students Office / Lisans - Bachelor's Degree

ULUSLARARASI (YABANCI) ÖĞRENCİLERİN İKAMET İZNİ BAŞVURULARI

Uluslararası (Yabancı) Öğrencilerin İkamet izni başvuruları Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından alınacaktır. Online başvuru sırasında alınmış olan randevu gününe bakmaksızın, öğrenciler gerekli evraklarını eksiksiz bir şekilde Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik olan evraklar teslim alınmayacaktır.
*T.C. İstanbul Valiliği İl Göç Müdürlüğü tarafınca bilidirilen 4. Maddesinde bulunan hususa istinaden;
Lisans/Yüksek lisans veya Doktora programını bitiren öğrencilerinden Türkiye’de ikamet izni ile kalmak isteyenlerin mezuniyet tarihinden itibaren 10 gün içerisinde amaçlarına uygun ikamet iznine geçiş yapmaları gerekmektedir. Üniversitelerin mezun olacak öğrencileri ivedi şekilde Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirebilmesi için öğrenciler Uluslararası Öğrenci Ofisine mezuniyet tarihlerini önceden bildirmeleri gerekmektedir.


Not: İkamet izni veya başka bir sorununuzla ilgili Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

E-Mail: international.office@yeniyuzyil.edu.tr
Telefon : 444 50 01

ÖNEMLİ NOT: VİZESİ OLAN ÖĞRENCİLER VİZE SÜRESİNİN SONUNA KADAR, VİZEDEN MUAF OLAN ÖĞRENCİLER İSE ÜÇ AY İÇİNDE OTURMA İZNİ ALMALIDIR. BİR AY İÇERİSİNDE BAŞVURUSUNU YAPMAYAN ÖĞRENCİNİN VİZESİ GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İPTAL EDİLECEKTİR.

RESIDENCE PERMIT APPLICATIONS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Applications for residence permit for International (foreign) students will be received by the International Student Office of the university. Regardless of the taken appointment date during online application, students are required to submit their required documents to the International Student office. The incomplete documents will not be evaluated.
According to the subject mentioned in the 4th article T.C. Istanbul Provincial Directorate of
Immigration Administration;
Students who has graduated (bachelor, Master or Ph.D) and wish to stay in Turkey with a residence permit must transfer to a residence permit which is suitable for their purposes within 10 days from the date of graduation. Students must inform the International Student office in advance of their graduation dates in order to inform the graduates of the universities to the Directorate of migration administration.


Note: You can get information from the International Student Office concerning your residence permit or any other issue.

E-Mail: international.office@yeniyuzyil.edu.tr
Phone: 444 50 01

ATTENTION!: STUDENTS WITH VISAS MUST GET THEIR RESIDENCE PERMIT UNTIL THE LAST DAY OF THEIR VISAS, HOWEVER, STUDENTS WHO HAVE VISA EXEMPTION MUST GET IT IN THREE MONTHS! THOSE WHO DOESN'T APPLY FOR RESIDENCE PERMIT WITHIN A MONTH, THEIR VISA WILL BE CANCELLED BY DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT.