Anasayfa / Uluslararası / International Students Office / Lisans - Bachelor's Degree
Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin sigortalılık durumlarını gerçekleştirme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılmaktadır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik haklarından faydalanmak isteyen öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayan öğrenciler hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Ayrıca dileyen öğrencilerimiz, ülkemizde yer alan pek çok Özel Sağlık Sigortası yapan kuruluşlarda da sağlık sigortası yaptırabilirler.
The authorities of carrying out the operations regarding general health insurance of foreign students studying at our university are Social Security Institution Provincial Directorates and Social Security Centers. Therefore, students who want to benefit from Social Security rights need to make an application within three months of the registration date. During their education period, general health insurance provisions do not apply to students who did not apply during the time given.

In addition, students who wish to have health insurance can also apply to many private health insurance companies in our country.