Avrupalı Öğrenciler Eurostudent Anketi ile Eğitime Yön Veriyor

Avrupalı Öğrenciler Eurostudent Anketi ile Eğitime Yön VeriyorEUROSTUDENT projesi kapsamında hazırlanan bu anket ile Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmak amaçlanmaktadır.” Bu kapsamda ilgili anketin tüm Üniversitemiz ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından yanıtlanması beklenmektedir.

Anket formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Başa Dön