Anasayfa / Haberler
Avrupalı Öğrenciler Eurostudent Anketi ile Eğitime Yön Veriyor


EUROSTUDENT projesi kapsamında hazırlanan bu anket ile Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmak amaçlanmaktadır.” Bu kapsamda ilgili anketin tüm Üniversitemiz ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından yanıtlanması beklenmektedir.

Anket formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız...