Tıp Fakültemiz "World Directory of Medical School" Listesine AlınmıştırTıp Fakültemiz "Education Commission for Foreign Medical Graduates" (Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu - ECFMG) biriminin "United States Medical Lincensing Examination" (USMLE) sınavı ve ECFMG sertifikası için başvuruların uygunluğunun belirlenmesinde kriter olarak kullanılan
"World Directory of Medical School" (Dünya Tıp Okulları Listesi) grubuna alınmıştır. Böylece mezunlarımızın ABD'de hekimlik yapabilmeleri için gerekli olan USMLE sınavına girebilmeleri mümkün olacaktır.


https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0002725
Başa Dön