EN
Anasayfa / Haberler
Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mert Ülgen’in Kitabı Yayımlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mert Ülgen’in “The Role of International Criminal Court On Universal Jurisdiction In Terms of Genocide” (Soykırım Suçunun Evrensel Düzeyde Yargılanması Bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rolü) adlı İngilizce yazılmış kitabı, Der Yayınları’ndan yayımlandı.

Mert Ülgen’in kitabı, Uluslararası ceza hukukunun en tartışmalı konularından biri olduğu düşünülen evrensel yargı yetkisine, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin sahip olup olmadığı konusunu, mahkemenin uluslararası suçlarla ve özellikle de soykırım suçu ile mücadeledeki rolü bakımından ele alıyor. Kitapta ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisi bakımından sınırları ve geleceğine ilişkin görüşler irdeleniyor ve mahkeme ile ilgili eleştirilere yer veriliyor.