Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bölüm Hakkında

Biyomedikal Mühendisliği; temel mühendislik ilkelerini uygulayan disiplinler arası bir mühendislik alanıdır.

Günümüzde, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihazların tasarımı, üretimi, işletilmesi, bakım ve onarım faaliyetleri ve biyomalzemelerin üretim ve geliştirilmesi biyomedikal mühendislerinin başlıca çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Her gün artan ihtiyacı karşılamak üzere üretilen binlerce biyomedikal cihaz ve sistemlerin, yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli teknik elemanlar biyomedikal mühendisliği bölümlerinden yetişmektedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü; 2010 yılında eğitime başlamak üzere kurulmuş ve 2014 yılında 4 yıllık lisans programı olarak ilk mezunlarını vermiştir.

Bölümde ilk yıl temel fen ve sağlık bilimleri, ikinci ve üçüncü yıllarda elektronik, bilgisayar ve temel biyomedikal dersleri son yılda ise ileri düzeyde biyomedikal uzmanlık dersleri ve mühendislik projesi yer almaktadır.

Bölümde verilen nitelikli eğitim-araştırma çalışmalarını yapılan stajlarla uygulama fırsatı bulan öğrenciler, günümüzde ölçme ve görüntüleme amacıyla kullanılan EKG, EMG, EEG, Röntgen, Ultrason CT, MR, PET, sistemlerinin teşhis ve tedaviye yönelik uygulamalarını üniversitemizin sağlık bilimlerinde tecrübe etmektedirler.

Son sınıf öğrencileri, danışman öğretim üyesinin yönlendirmesiyle konferans, yayın, patent üretebilecek mühendislik proje çalışmaları yapmaktadırlar. Bu şekilde öğrencilerin tıbbi ürün şirketleri, tıp merkezleri, hastaneler ve araştırma merkezlerindeki uygulamacı teknik elemanlarla temasları sağlanır. Böylece öğrenciler teorik ve pratiği birlikte uygulama imkanı bulurlar.

Öğrencilerin, ERASMUS programı gibi uluslararası öğrenci değişim programlarına katılımları teşvik edilir. Ayrıca, teknik derslerle birlikte sosyal mühendis yetiştirmeyi amaçlayan bölümde; toplum ve profesyonel gelişim, inovasyon ve girişimcilik gibi seçmeli dersler verilmektedir.

Mezunlarımız, endüstrinin ve sağlık kuruluşlarının işgücüne katılmak üzere yetiştirilirken diğer taraftan ileri eğitim almaya da hazırdırlar. İleri düzeyde araştırma ve uygulama yapmak ve akademisyen olmak isteyen mezunlarımız, üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olan Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programında (Tezli-Tezsiz) akademik çalışma olanağı bulmaktadırlar.

 

Doç. Dr. Sezen CANIM ATEŞ

Bölüm Başkanı