Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Hasan DİNÇER
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
hasan.dincer@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Selahattin KÜÇÜK
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bölüm Başkanı
selahattin.kucuk@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Alperen ATEŞAL
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
yusufalperen.atesal@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ERBAŞ DÖĞÜŞGEN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
cihan.dogusgen@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özgür SEVİNÇ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
ozgur.sevinc@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin YILMAZ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
tahsin.yilmaz@yeniyuzyil.edu.tr
Arş. Gör. Emin Tarık İŞERİ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
emintarik.iseri@yeniyuzyil.edu.tr
Arş. Gör. Berkay TEKAT
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
berkay.tekat@yeniyuzyil.edu.tr
Kurum İçi Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Şakir ALTINSOY
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
sakir.altinsoy@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Diyadin CAN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
diyadin.can@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÖZER
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
sevil.ozer@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment ÖZER
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ercument.ozer@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Yıldız ATILGAN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
yildiz.atilgan@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Gökçe KOÇ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
gokce.koc@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Anıl ÇELEBİ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
anil.celebi@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bakır
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
huseyin.bakir@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Ezgi DEMİR
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ezgi.demir@yeniyuzyil.edu.tr