Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Hakkında

İçinde bulunduğumuz teknoloji ve enformasyon çağında, başta uluslararası platformlar olmak üzere, insan ilişkilerinin ve kültürel iletişimin geçerli olduğu her ortamda ve alanda küresel ortak dil olarak tanımlanan İngilizceye hâkim mütercim tercümanlar anahtar rol oynamaktadır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans programı, bilimsel ve kültürel açıdan donanımlı tercümanlara ve iletişim uzmanlarına ihtiyacın giderek arttığı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, sunduğu dört yıllık eğitim-öğretim sürecinde, Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürüne ve kurumlarına hâkim, yazma, okuma, anlama ve çevirme konusunda teknik bilgi sahibi, çeviri kuramı, çeviri teknikleri, çeviri uygulamaları, ardıl ve eşzamanlı çeviri alanlarında donanımlı, konferans çevirmenliğinde uygulama deneyimi elde etmiş, fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, sosyal bilimler, hukuk, ekonomi, tarih gibi alanların terminolojisini bilen, İngilizce dışında en az bir yabancı dilde çeviri yapabilecek mütercim-tercümanlar yetiştirmeyi amaçlar.


Mütercim Tercümanlık Lisans Programının Özellikleri


Danışmanlık Sistemi

• Danışmanlık sistemi, İngilizce Mütercim Tercümanlık eğitiminin can damarıdır. Bölümümüzün uzman kadrosu öğrencilerimizle bireysel olarak ilgilenecek, ilgi alanlarına göre yönlendirme yapacaklardır.
• Danışman öğretim üyesi her öğrencinin kaydettiği gelişmeyi yakından takip edecektir. Özellikle, üçüncü yıl, güz ve bahar dönemlerinde öğrencilerin hazırlayacakları “öğrenci projesi” dersi, bu açıdan geri bildirim ve verilere ulaşılmasını sağlayacaktır.
• Aynı zamanda, eğitim kalitesi öğrencilerin staj programlarında gösterdikleri başarı ve geribildirimlerle değerlendirilecektir. Öğrencilerin başarı durumunu somut olarak saptamak amacıyla, her yılın sonunda başarı grafiği çıkarılacaktır.
• Ayrıca, verilen eğitimin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını saptamak amacıyla, her yarıyıl sonunda öğrencilere aldıkları dersi değerlendirme anketi dağıtılacak, böylece dersi veren öğretim üyesinin, verdiği derse ve öğrencinin performansına ilişkin geribildirim elde etmesi sağlanacaktır.


Öğrenci Odaklı ve Katılımcı Eğitim

• Bölümümüzde öğrenci odaklı katılımcı bir eğitim anlayışı hâkim olacaktır. Bu konudaki yaklaşımımızı Benjamin Franklin’in anlamlı bir sözü ile açıklamak mümkün: “Bana bir şey anlatırsan unuturum. Öğretirsen hatırlarım. Ama beni işe dâhil edersen ve benim de katkıda bulunmamı sağlarsan öğrenirim.”
• Öğrencilerimiz hocaları ile birlikte projeler geliştirecek, eğitim alırken iş dünyası ile tanışacak, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferansların düzenlenmesine dahil olacak ve katkıda bulunacaklardır. Bu etkinlikler sırasında, öğrencilerimiz yaşayarak öğrenecek, bilgi ve deneyim kazanacaklardır.
• Mütercim Tercümanlık Bölümünün hizmet sektörüne insan gücü yetiştirmesi nedeniyle, her yıl sektörde fiilen çalışan çevirmenlerin katılacakları ve çeviriyle ilgili güncel konuların ele alınacağı seminerler, çalıştaylar ve çeviri atölye çalışmaları düzenlenecek, öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları sağlanacak, öğrencilere yönelik ödüllü çeviri yarışmaları ve simültane çeviriye yönelik ek çalışma saatleri planlanacaktır.


Yurtdışında Eğitim Olanakları

• Öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında Erasmus programı vasıtasıyla Avrupa’nın birçok ülkesinde bir veya iki dönem eğitim görme olanağı elde edebileceklerdir.


Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

• Bölüm öğrencileri koşulları yerine getirerek Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yan dal veya çift ana dal;
• Koşulları yerine getirerek, yetenek sınavı ile girilen Güzel Sanatlar Fakültesinin çeşitli bölümlerinde yan dal veya çift ana dal;
• Koşulları yerine getirerek, İletişim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde yan dal veya çift ana dal;
• Koşulları yerine getirerek Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde yan dal veya çift ana dal yapma olanağına sahiptirler.


Hazırlık Sınıfı ve İkinci Yabancı Dil

• Bölümde eğitim dili İngilizcedir. İngilizce muafiyet sınavında başarılı olanlar, birinci sınıfa geçerler. İngilizce takviye gereken öğrenciler ise, hazırlık sınıfına devam eder. Öğrenciler 4 yıllık ders programı içinde seçmeli olarak Latince, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca dersleri alabilirler.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden Mezun Olanların Alacakları Unvan
• Bu bölümden mezun olan öğrenciler, mütercim tercüman diploması ve unvanını almaya hak kazanırlar.


İş Olanakları

Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çevirmenlere duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır. Çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları, yayınevleri ve tercümanlık büroları gibi doğrudan çeviri hizmeti alan ve veren kurum ve kuruluşların daha çok mütercim-tercüman ve simültane konferans çevirmeni yetiştirilmesi yönünde talepleri vardır.
Bu nedenle, Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunlarının istihdam alanları son derece geniştir ve bu bölümden mezun olanların iş sorunu olmayacaktır. Söz konusu istihdam alanları arasında şunlar sayılabilir:
• Dışişleri Bakanlığı;
• Dış Ticaret Müsteşarlığı;
• Uluslararası kuruluşlar;
• Bankalar, özellikle kambiyo bölümleri;
• DPT, TRT, Anadolu Ajansları;
• Özel televizyonlar ve gazeteler;
• Yayınevleri, çeviri büroları;
• Turizm sektörü;
• Üniversitelerin ilgili bölümleri (çevirmen uzman veya okutman olarak);
• Ayrıca, akademik hayata geçmek ve eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültür İncelemeleri gibi alanlarda lisansüstü eğitime devam edebilirler.

 

Prof. Dr. Erendiz ÖZBAYOĞLU

Bölüm Başkanı