Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
ibrahim.balcioglu@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Nurcan HAMZAOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
nurcan.hamzaoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ASAROĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
cihan.asaroglu@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nevin ERACAR
Fen Edebiyat Fakültesi
nevin.eracar@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Duygu BUĞA
Fen Edebiyat Fakültesi
duygu.buga@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Pınar UYSAL CANTÜRK
Fen Edebiyat Fakültesi
pinar.uysalcanturk@yeniyuzyil.edu.tr
Arş. Gör. Büşra Ceren TANGÜL
Fen Edebiyat Fakültesi
busraceren.tangul@yeniyuzyil.edu.tr
Arş. Gör. Aslı YOLCU
Fen Edebiyat Fakültesi
asli.yolcu@yeniyuzyil.edu.tr
Kurumiçi Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Aslı ZENGİN TÜRKMEN
Fen Edebiyat Fakültesi
asli.zengin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Diyadin CAN
Fen Edebiyat Fakültesi
diyadin.can@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cihan OĞUZ
Fen Edebiyat Fakültesi
cihan.oguz@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZKAN
Fen Edebiyat Fakültesi
huseyin.ozkan@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Aylin DİNÇER ATMACA
Fen Edebiyat Fakültesi
aylin.dinceratmaca@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Esra KAYA ERDOĞAN
Fen Edebiyat Fakültesi
esra.kayaerdogan@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Zeynep TEMİZER ATALAR
Fen Edebiyat Fakültesi
zeynep.temizeratalar@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Masum AYDIN
Fen Edebiyat Fakültesi
masum.aydin@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Burcu BAŞ
Fen Edebiyat Fakültesi
burcu.bas@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Oğuz Burak İSMANUR
Fen Edebiyat Fakültesi
oguzburak.ismanur@yeniyuzyil.edu.tr