Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Akademik Kadro
Tam Zamanlı Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Pınar UYSAL CANTÜRK
Fen Edebiyat Fakültesi
fatmapinar.uysalcanturk@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nevin ERACAR
Fen Edebiyat Fakültesi
nevin.eracar@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenan EREN
Fen Edebiyat Fakültesi
kenan.eren@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Cihan ASAROĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
cihan.asaroglu@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Gökçe ÖZKILIÇCI
Fen Edebiyat Fakültesi
gokce.ozkilicci@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Behiye AKÇAY
Fen Edebiyat Fakültesi
behiye.akcay@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Hakan AKÇAY
Fen Edebiyat Fakültesi
hakan.akcay@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Kader AĞYÜZ
Fen Edebiyat Fakültesi
kader.agyuz@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Masum AYDIN
Fen Edebiyat Fakültesi
masum.aydin@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
Fen Edebiyat Fakültesi
ertan.egribel@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Oğuz Burak İSMANUR
Fen Edebiyat Fakültesi
oguzburak.ismanur@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Gülderen KILIÇ
Fen Edebiyat Fakültesi
gulderen.kilic@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Hande TASA
Fen Edebiyat Fakültesi
hande.tasa@yeniyuzyil.edu.tr