Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Hakkında

Yapısı ve tarihsel gelişimi gereği, İnsan ve Toplum Bilimlerinin Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, Tarih gibi farklı disiplinleriyle etkileşim içinde olan ve bu nedenle disiplinlerarası bir nitelik kazanan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, bir inceleme nesnesi olan devleti odak noktasına koyarak devletin toplumla, diğer devletlerle, uluslararası örgütlerle, kurumlarla ilişkilerini inceler.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Avrupa, Avrasya, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika gibi Bölge Çalışmaları, Uluslararası Politik İktisat Çalışmaları, Göç Çalışmaları, Kimlik Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları, Kadın Çalışmaları gibi disiplinlerarası araştırma konularında uzman akademisyenlerin öncülüğünde yürütülen lisans öğretimi; lisans sonrasında yüksek lisans ve doktora programlarıyla da akademik vizyon ve etki alanı geniş bir bölüm çatısı altında verilmektedir. Bölümde hem geleneksel, ana akım kuramsal yaklaşımlara hem de eleştirel kuramlara yönelik dersler verilmektedir.

Öğretim dili Türkçe olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrencilerin temel İngilizce dersleri ile İngilizceye; Mesleki İngilizce dersleriyle de alanın terminolojisine İngilizce dilinde hâkim olması sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere uluslararası öğrenci değişim programlarıyla bir dönem yurtdışında okuma olanağı sağlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere diplomatik kurum ve misyonlarda diplomat; kamu sektöründe başta kaymakam olmak üzere mülki amir ve çeşitli kademelerde uzman; yargı alanında idari yargı hakimi; uluslararası örgütlerde yönetici ya da uzman; uluslararası şirketlerde yönetici; medyada iç ya da dış politika uzmanı; akademik kariyer yaparak üniversitelerde akademisyen olabilirler.

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi SAYIN

Bölüm Başkanı