Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Hakkında

Türk dili ve edebiyatı, gelişen bir bilim dalı olarak dünyanın en eski dil ve edebiyatları arasındaki saygın yerini korumaya devam etmektedir. Bu saygınlığın temelinde, Türklerin vaktiyle yaşadığı geniş bir coğrafya, bu coğrafyada oluşturduğu güçlü bir tarih ve binlerce yılda oluşan zengin bir kültür vardır.

Türk dili, günümüz dünyasında on milyon kilometrekarenin üzerinde bir alan içerisinde konuşulan ve öğretimi yapılan bir dildir. Bilindiği gibi milleti meydana getiren unsurların başında dil gelir. Edebiyatın malzemesi de dildir. Türk dili ve edebiyatı, en eski çağlardan günümüze kadar Türk milletinin yaşayış, inanç ve kültür değerlerini yansıtan eserleri bünyesinde barındırır.

Türk milletinin dil ve edebiyat alanında oluşturduğu kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin payı büyüktür.

Bu bağlamda Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmıştır.

Bölümümüzde alanında uzman, nitelikli ve deneyimli öğretim üyeleri tarafından, dört yıl süresince öğrencilerimize, Türk dili ve edebiyatının sözlü ve yazılı kaynaklarını, edebî şahsiyetlerini tanıma, eserlerini yorumlama ve inceleme yapma becerileri kazandırarak alanın ihtiyaç duyduğu öğretmenleri, araştırmacıları ve bilim insanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları


Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, eğitimleri süresince seçmeli dersler alarak, yandal ve çift anadal yaparak, alanlarını zenginleştirebileceklerdir. Özellikle pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapabilecek, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayanlar isterlerse ve gerekli şartları sağladıklarında, üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabileceklerdir. Mezunlarımız ayrıca radyo, televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı, yayınevlerinde editörlük yapabilecek ya da kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde, kütüphanelerde, müzelerde, yurtdışında eğitim veren kurumlarda çalışabileceklerdir.


Bölümün Özellikleri

● Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eğitim dili Türkçe olup bölümümüzde İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır.

● Bölümümüz öğrencilerine gerekli şartları yerine getirebilmeleri durumunda “Çift Anadal” ve “Yandal” yapma imkânı tanınmaktadır.

● Öğrencilerimizi akademik çalışmalara teşvik etmek ve ilerleyen yıllarda alanlarında uzmanlaşabilmelerini sağlamak için dördüncü sınıfta “Bitirme Projesi” uygulaması yapılmaktadır.

● Bölümümüz öğrencilerine disiplinlerarası bakış açısı ile oluşturulmuş eğitim programları uygulamanın yanında, kültürel ve entelektüel gelişmelerine katkı sağlayacak alan dışı dersleri alabilme imkânı sağlanmaktadır.

● Öğrencilerimiz bölümümüz öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin öncülüğünde gerek üniversitemiz içinde gerekse farklı üniversitelerde gerçekleştirilen sempozyum ve seminerlere katılım konusunda yönlendirilmektedir.

● Bölümümüz, Türk bilim dünyasında saygın bir yere sahip öğretim üye ve elemanlarımızın öncülüğünde öğrenmeyi öğrenme yöntemini ilke edinerek bilgiyi depolamanın ötesinde analiz yeteneğine sahip Türkoloji uzmanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN

Bölüm Başkanı