Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Bölüm Hakkında
Günümüzde enformasyon hızla yayılmaktadır. Geleneksel medya ortamı enformasyonun yayılmasında yeterli olanaklara, ortama sahip değildir. Geleneksel medya tek yanlı ve tek yönlü iletişim tarzıyla dijital çağın ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

Bu konuda ortaya çıkan boşluk yeni medya sayesinde doldurulabilmektedir. Üniversitemiz bu ihtiyacı temel alarak bu yıl (2014-2015 eğitim yılı) Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünü açmıştır.

Yeni medya, haberin derinlemesine ele alınması için gerekli ortamı sağlamaktadır. Bilgisayar teknolojileri ile mobil iletişim ve uygulamalarla internetin yöndeşmesi çoklu ortamın zeminini oluşturmaktadır.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü bu ihtiyaçları kuramsal ve uygulamalı olarak karşılamak için kurulmuştur. Bölümümüzde verilen eğitimle karşılıklı etkileşimli bir ortamda görsel, işitsel, yazılı metinlerin üretimi, yayımı ve bu tür yayıncılığa yönelik projelerin geliştirilmesi konularına ağırlık verilmiştir.

Mezunlarımız, bölümümüzde verilen eğitimle medya kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra bu alanda edinecekleri kuramsal birikim ve deneyim ile kendi medyalarının yöneticileri de olabileceklerdir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yücel SARI

Bölüm Başkanı