EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Diş Hekimliği Fakültesi
Akademik Kadro
Ortodonti Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa Haluk İŞERİ
Ortodonti
haluk.iseri@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Göksu TRAKYALI
Ortodonti
goksu.trakyali@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZKAN
Ortodonti
huseyin.ozkan@yeniyuzyil.edu.tr
Pedodonti Anabilim Dalı
Prof. Dr. İbrahim Faik ÇOKPEKİN
Pedodonti
ibrahimfaik.cokpekin@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Handan AYHAN
Pedodonti
handan.ayhan@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ÖZÇELİK
Pedodonti
cengiz.ozcelik@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Meltem OĞHAN
Pedodonti
meltem.oghan@yeniyuzyil.edu.tr
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bülent KESİM
Protetik Diş Tedavisi
bulent.kesim@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILDIRIM HACI
Protetik Diş Tedavisi
gulhan.haci@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Esra BİLGİ ÖZYETİM
Protetik Diş Tedavisi
esra.bilgiozyetimk@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Melahat ÇELİK GÜVEN
Protetik Diş Tedavisi
melahat.celikguven@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Irmak HALICI
Protetik Diş Tedavisi
irmak.halici@yeniyuzyil.edu.tr
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fatma KORAY
Resterotif Diş Tedavisi
fatma.koray@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SARUHANOĞLU
Restoratif Diş Tedavisi
gokce.saruhanoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖZTÜRK
Restoratif Diş Tedavisi
sevda.ozturk@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Canan Tutku ÇELİK
Restoratif Diş Tedavisi
tutku.celik@yeniyuzyil.edu.tr
Endodonti Anabilim Dalı
Prof. Dr. İbrahim Timur ESENER
Endodonti
ibrahimtimur.esener@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman MAVİŞ
Endodonti
aliosman.mavis@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sare DURMUŞ
Endodonti
sare.durmus@yeniyuzyil.edu.tr
Periodontoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Muharrem Utku ONAN
Periodontoloji
muharremutku.onan@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Servet KESİM
Periodontoloji
servet.kesim@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Pelin GÖKALP KALABAY
Periodontoloji
pelin.gokalpkalabay@yeniyuzyil.edu.tr
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Burak ERGÜDER
Ağız ve Çene Cerrahisi
burak.erguder@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun CIVAK
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
tayfun.civak@yeniyuzyil.edu.tr
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet Nuri YAZICIOĞLU
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
nuri.yazicioglu@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Aydan AÇIKGÖZ
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
aydan.acikgoz@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKKEMİK KIPÇAK
Radyoloji
ozlem.akkemik@yeniyuzyil.edu.tr
Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Semih HOT
-
semih.hot@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Hakan ÖZAYDIN
-
hakan.ozaydin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Alper BAHAT
-
alper.bahat@yeniyuzyil.edu.tr