EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Diş Hekimliği Fakültesi
Yayınlar ve Projeler
2016-2017 Eğitim–Öğretim yılında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yayınlarİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2012-2013 Bilimsel Faaliyetleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI& SSCI & Arts and Humanities)

Altan M, Nebioğlu Dalcı Ö, Haluk İşeri. Growth of the cervical vertebrae in girls from 8 to 17 years. A longitudinal study. Eur J Orthod. 34(3):327-34, 2012.

Şakar O, Funda Çalışır, Öztaş E, Marşan G. Evalution of the effects of temporomandibular joint disk displacement and its proression on dentofacial morphology in symptomatic patients using posteroanterior cephalometric analysis. Cranio, May 2012.

Sülün T, Sakar O, Bilhan H, İspirgil E. 2. The effect of mandibular anterior teeth on the hypermobile tissue in the anterior part of the maxilla. Arch Gerontol Geriatr, 55(1):12-5, 2012.

Sakar O, Sulun T, Bilhan H, İspirgil E. Does the presence of anterior mandibular teeth increase the incidence of denture stomatitis? Arch Gerontol Geriatr, 55(1):12-5, 2012.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan konferans ve bildiriler

Haluk İşeri, Kişnişci R, Günaydın Ç. Distraction osteogenesis with a rigid external device for the correction of maxillary hypoplasia. TASSA 2012 Annual Conference. University of Maryland USA, 2012.

Haluk İşeri. Internationalization strategy of Ankara University. TASSA 2012 Annual Conference. University of Maryland USA, 2012.

Haluk İşeri. Distraction osteogenesis to accelerate tooth movement and orthodontic treatment. ACTA, Amsterdam, 2012.

Doğan B, Anıl Kınacı Evalutaion of Periodontal Health of The students in Marmara University Faculty of Dentistry. Europerio, Vienna, Austria, 2012.

Gönül Buket Coşkuner ve arkadaşları. 3D Analysis of Morphological Changes in the Face and Maxilla of patients with Uniteral Cleft Lip and Palate (CLP) after presurgial Nasoalveolar Molding (NAM). 113th Annual Sessıion American Association of Orthodontists (AAO), Philadelphia, USA, 2013.

Aslı Evren Delilbaşı. Supernumerary teeth in both primary and permanent dentition. 18th Balkan Stomatologial Society (BASS) Congress, Üsküp, Makendonya, 2013.

Asuman Eroğlu. Anterior direct esthetic restorations- 2 year results. Conseuro-2013 Kongresi, Paris, Fransa, 2013


Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Haluk İşeri, Kişnişci R. Distraction osteogenesis to accelerate tooth movement and orthodontic treatment. Craniofacial Growth Series volume 48. Editor James A. McNamara, Nan Hatch, Sunil D. Kapila. Ann Arbor, Michigan, 2011.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


Aslı Evren Delilbaşı. Çocuklarda Bifosfonat Tedavisi ve Diş Hekimliğindeki Önemi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2012;18(1):97-102

Ölmez A, Aslı Evren Delilbaşı, Akagündüz D, Turan Özdoğan Y. Endodontik Tedavi Uygulanmış Süt Dişlerinde Üç Farklı Materyalin İntrakoronal Sızıntı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Mineral Trioksit Agregat (MTA) Uygulamaları Özel Sayısı, (Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 2012.

Aslı Evren Delilbaşı. Onkolojik Tedavi Gören Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 2012.

Çelikten B, Çelikten ÇZ, Namazoğlu B, Ali Osman Maviş. Geniş periapikal lezyonlu dişlerin cerrahi olmayan endodontik yöntem ile tedavisi: Bir olgu sunumu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 2012.

İspirgil E, Kutay Ö. İmmediat yükleme: Dikkat edilmesi gereken faktörler-1. Diş Hekimliğinde Klinik, (Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 2012.

İspirgil E, Kutay Ö. İmmediat yükleme: Dikkat edilmesi gereken faktörler-2. Diş Hekimliğinde Klinik, (Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 2012.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan konferans ve bildiriler

Haluk İşeri, Günaydın Ç, Kişnişci R. Distraction osteogenesis with a rigid external device for the correction of maxillary hypoplasia. AÇBİD Kongresi. Antalya, 2012.

Haluk İşeri. Obstrüktif uyku apne sendromunda diş hekimliği uygulamaları, tanı ve tedavi. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, 2012.

Haluk İşeri. Ortognatik Cerrahi Öncesi Ortodontik Değerlendirme ve Hazırlık. AÇBİD Sempozyumu, Kayseri, 2013.

Haluk İşeri. Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Vakalarında Tedavi Planlaması ve Ortodontik Hazırlıklar. Kraniyofasiyal Anomaliler Kongresi (ICAC 2013), İsparta, 2013.

Çelikten B, Çelikten ÇZ, Namazoğlu B, Bilici Ö, Ali Osman Maviş. Intrüze oluş daimi kesici dişlerin cerrahi extrüzyon ile tedavisi : Bir olgu sunumu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2012.