Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programının amacı edebiyat, eleştiri kuramları ve kültürel incelemeler alanlarında bakış açısı kazandırmak ve adayların donanım ve birikimlerini derinleştirmektir. Doktora adayları eleştiri kuramlarının ışığında, ileri düzeyde araştırma tekniklerinin sunduğu araçlar vasıtasıyla güncel ve özgün fikirler üretmeye, edebiyat eserleri ile tarihsel / toplumsal / kültürel bağlamlar arasındaki ilişkiler temelinde analiz/sentez yapmaya yönlendirilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora programı akademik kariyer ve/veya doktora sonrası çalışmalar yapmak isteyen adayların düşünsel ve bilimsel yönden becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu program aynı zamanda adaylara bakanlıklarda, medya kuruluşlarında ve devlet veya özel sektör kurumlarında üst düzey görevler almaları yönünde donanım ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programda ayrıca, doktor adaylarına farklı açılımlar sunmak amacıyla seçmeli çeviri modülüne de yer verilmektedir.

Programın normal süresi 8 yarıyıldır; program en çok 12 yarıyılda tamamlanır. Eğitim dili İngilizcedir.

Ders aşamasından sonra Doktora Yeterlik Sınavına girilir. Doktora Programının başarıyla tamamlanması için Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olunması, dört başarılı Tez İzleme Komitesinden (TİK) geçilmesi ve bir öğretim üyesinin danışmanlığı altında hazırlanacak doktora tezinin başarı ile savunulması gerekmektedir

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Lisansını veya Yüksek lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından ya da Anabilim Dalımızca uygun görülen başka bir daldan almış, yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil seviyesini ve edebiyat bilgi ve donanımını kanıtlamış olan öğrencilere açıktır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, aday öğrencinin akademik özgeçmişini değerlendirebilir ve gerekli görürse, program başkanının önerisi üzerine ders planına başka dersler ekleyebilir.

Kontenjanı 15 kişidir.


Başlıca Araştırma Alanları

 • Eleştiri Kuramları
 • Edebiyat İncelemeleri
 • Tiyatro İncelemeleri
 • Şiir İncelemeleri
 • Karşılaştırmalı İncelemeler
 • Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyat
 • Kadın Edebiyatı
 • Film İncelemeleri
 • Kültürel İncelemeler
 • Çeviribilim
 • Göç Edebiyatı ve Göç İncelemeleri