Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başvuru
Program Koordinatörü
Prof. Dr. Günseli İşçi (Tel: 444 50 01, Dâhili: 2016, gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr )

Doktora  programlarına başvuru koşulları:
 1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
 2. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak
 3. Ales sözel puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak
 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur
 5. Mülâkatta başarılı olmak
 6. Doktora giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır
 7. Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalaması göz önünde tutulur

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Online Başvuru formu (1 adet)
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
 4. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 5. ALES sonuç belgesi
 6. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 7. Yabancı dil belgesi
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
 9. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
 10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

YÖKDİL Sınavları Tablosu