Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında

Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi Sayın (Tel: 444 50 01 - Dahili 3006, hudayi.sayin@yeniyuzyil.edu.tr ) ( Ek bina 10. kat)

Program Asistanları
Araş. Gör. Eylül Beyza Ateş (Tel: 444 50 01 - Dahili 2034, eylulbeyza.ates@yeniyuzyil.edu.tr) ( Ek bina 10. kat)
Araş. Gör. Çılga Durmuş(Tel: 444 50 01 - Dahili 2034, cilga.durmus@yeniyuzyil.edu.tr) ( Ek bina 10. kat)

Program Dili
Türkçe'dir.

Doktora  programlarına başvuru koşulları:
a. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak,
b. Tezli yüksek lisans diploması sahibi olmak, 
c. Ales eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,
d. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından 55 ve üzeri puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. 
e. Mülâkatta başarılı olmak,
f. Akademik camiadan alınmış en az iki olumlu referans sahibi olmak,
g. Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan kompozisyon yazma becerisini kanıtlamak.
h. Doktora giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
i. Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalaması göz önünde tutulur.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
4. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
5. Mezun olduğu okuldan alınmış Lisans ve Yüksek Lisans Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
6. ALES sonuç belgesi
7.Yabancı dil belgesi
8. 2 adet resim
9. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
10. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)

Doktora Programı Ücreti
Doktora Programı ücreti 25.000 TL’dir.

Kontenjan
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı kontenjanı 15 kişidir.