EN
Anasayfa / Haberler
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaz Öğretimi Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2017-2018 Yaz Öğretimi İle İlgili Duyuru

1) Yaz öğretimi bilindiği gibi zorunlu değil tercihe bağlıdır. Yaz öğretimi ücretleri yıl içi eğitim ve öğretim ücretlerinden ayrı olarak tespit edilir.

2) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Rektör’lük onayıyla belirlenir.

3) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) dışında ders alınacak üniversitenin ilgili programının ÖSS yerleştirme taban puanının, öğrencinin İYYÜ' de yerleştiği programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekir. Yatay geçişle Üniversitemize gelen öğrenciler önceki yükseköğretim kurumuna yerleştikleri yıldaki taban puanını esas almalıdırlar.

4) İYYÜ’de açılmayan bir dersin başka bir üniversiteden alınabilmesi için; dersin kredisinin İYYÜ’de açılmayan dersin kredisine eşit veya daha fazla, içeriğin de eşdeğer olması kaydıyla bölüm kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

5) İYYÜ'de İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz.

6) Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri öğretimini sürdürdüğü kurumdan onay alarak yaz öğretimi ders seçme ve kayıt süresi içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurularını yapabilirler.

7) Yaz öğretiminde öğrencinin tercihine göre en fazla 4 ders veya 30 AKTS’lik ders alınabilir. (30 AKTS, 4’den fazla derse karşılık geliyorsa bu durumda ders sayısına bakılmaz.)

8) Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,50 olması gerekir.

9) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Öğretiminde de geçerlidir.

10) Ders seçimleri Program/Bölüm başkanlıklarına Bölümü olmayan Fakültelerde Fakülte Dekanlığına yapılacaktır.

11) Yaz öğretimi ücreti yatırılmadığı taktirde öğrencinin ders kaydı geçersiz sayılır.


Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

 • Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.
 • Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
 • Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.


YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Yaz Öğretimi İle İlgili Önemli Tarihler


25-29 Haziran 2018 Pazartesi-Cuma Yaz Okulu Ders Kayıtları

2 Temmuz 2018 Pazartesi Yaz Okulunun Başlaması

17 Ağustos 2018 Cuma Yaz Okulunun Sona Ermesi

27-29 Ağustos 2018 Pazartesi-Çarşamba Yaz Okulu Sınavları

31 Ağustos 2018 Cuma Yaz Okulu Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi ve Sınav Evrakları Teslimi Son Gün
Ders talep toplama ve ödeme işlemleri 29 Haziran 2018 saat 12.00’de sona erecektir.

Kesin olarak açılacak dersler aynı gün mesai saati bitimine kadar duyurulacaktır.

Yaz Öğretimi Ücretleri

1. Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.

2. ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu programlardaki öğrenciler, yaz öğretiminde ders almaları halinde öğrenim ücretini bursluluk oranlarına göre ödeyeceklerdir.

3. Tam ücretli İYYÜ öğrencilerine yaz öğretim ücreti %25 oranında indirimli uygulanacaktır.2017-2018 Yılı Yaz Öğretimi Ücretleri / Ders Saati

LİSANS

İYYÜ ÖĞRENCİSİ

İYYÜ DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİ

Tam Ücretli

525 TL

700 TL

ÖSYM Tam Burslu

Ücretsiz

700 TL

ÖSYM %75 Burslu

175 TL

700 TL

ÖSYM %50 Burslu

350 TL

700 TL

ÖSYM %25 Burslu

525 TL

700 TL

ÖN LİSANS

İYYÜ ÖĞRENCİSİ

İYYÜ DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİ

Tam Ücretli

225 TL

300 TL

ÖSYM Tam Burslu

Ücretsiz

300 TL

ÖSYM %75 Burslu

75 TL

300 TL

ÖSYM %50 Burslu

150 TL

300 TL

ÖSYM %25 Burslu

225 TL

300 TL

TIP FAKÜLTESI

İYYÜ ÖĞRENCİSİ

İYYÜ DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİ

ÖSYM Tam Burslu

Ücretsiz

2000TL / Hafta

İYYÜ Öğrencisi Tam Ücretli

1500TL / Hafta

2000TL / Hafta

İYYÜ ÖSYM %25 Burslu

1500TL / Hafta

2000TL / Hafta

*İngilizce Hazırlık Sınıfı

5.000 TL (KDV dahil)

**İngilizce dersleri (İngilizce I, II, II, IV)

250 TL (KDV dahil)

* İYYÜ dışında yaz öğretiminde İngilizce derslerini (hazırlık sınıfı dahil) almak isteyen öğrenciler seviye tespitinden sonra derslere başlayabilirler.

** Hazırlık sınıfı kaydı daha önce hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere yöneliktir.YAZ OKULUNDA ÖĞRENCİLERİMİZ TARAFINDAN AÇILMASI TALEP EDİLEN DERSLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Talep olmadığı için listede olmayan dersler 5 öğrenci talebi tamamlandığında açılacaktır.


Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İYYÜ öğrencilerinin dikkat etmesi gereken hususlar

 • İlgili dersin Üniversitemiz yaz öğretiminde açılmamış olması,
 • İlgili dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,
 • İlgili yaz öğretimi döneminde kayıt yenilemiş olmak,
 • Hem İYYÜ’de hem diğer yükseköğretim kurumunda alınan dersler en fazla 30 AKTS kredi toplamı ve/veya 4 ders kadar ders alabilir.

İYYÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İYYÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek kayıt yaptırırlar.

Kayıt için gerekli belgeler

 • Güncel Öğrenci Belgesi
 • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Üniversitemiz ilgili Fakülte/MYO Yaz Öğretimi Koordinatöründen alınan ön başvuru formu

Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.