Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında

Günümüzde İngiliz Edebiyatı sadece İngiltere’de üretilen edebiyatı değil, İngilizce konuşulan ülkelerde üretilen edebiyatları da kapsamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Kanada, Karayip Adaları, Orta Afrika ülkeleri, Hindistan ve Güney Asya gibi birbirinden farklı coğrafyaların edebiyatı, İngiliz Edebiyatı kapsamında ele alınmakta ve yüksek lisans programlarında yer almaktadır. Dolayısıyla Geleceğin akademisyen, eleştirmen ve yazarlarına verilecek eğitim, edebiyatın, eleştirmenliğin dünyada büyük bir endüstri, küresel bir değer haline geldiği gerçeğini gören, edebiyat, sanat, kültür yorumculuğu ve eleştirmenliğindeki açığın farkında olan, yenilikçi ilkeler ışığında tasarlanmalı ve geliştirilmelidir.

• Edebiyat, sadece belli başlı yazarların ve eserlerin incelendiği statik bir alan değil, dönemlerin, dönemlerin ruhunun, davranış modellerinin, hayat tarzının, bakış açılarının, kavramlarının, toplumsal, kültürel, ekonomik şartların ve değişimlerin incelendiği sürekli yenilenen bir alandır.

• Ayrıca, edebiyat, diğer alanlardan soyutlandığı ölçüde değil, diğer disiplinlerle kesiştiği ölçüde anlam kazanan bir alandır. Dolayısıyla, interdisipliner bir çerçevede edebiyatın kültürel çalışmalar, kadın araştırmaları, toplumsal cinsiyet araştırmaları, dilbilim, felsefe, sanat, sinema, tiyatro, psikoloji, tarih, folklor, bilim kurgu, popüler kültür, medya ve siyasetle iç içe geçmiş olması gerçeği kabul edilmelidir.

• Bu gerçeklerin ışığında, edebiyat alanı yaratıcı üretimle arasına mesafe koymamalı, edebiyat eserlerini üretim süreçlerini göz önünde bulundurarak incelemeli ve eğitim sürecinde öğrencilere yaratıcı eser üretme olanağı sağlamalıdır.

Anglo Amerikan Edebiyatı ve Yaratıcı Yazın Yüksek Lisans Programı öğrencilerini sadece ders alan ve geçen kişiler olmaktan çıkarıp yaratıcı anlamda yayın yapabilen, popüler kültür ile yakın ilişki içinde olan, televizyon, medya gibi alanlarda analiz yapabilen, yazdıklarını sahneleyebilmelerine özendiren bir çerçevede için tasarlanmıştır. Yaratıcı yazarlık dersleri söyleyecek sözü olanlara onu nasıl söylemesi gerektiği konusunda yol göstermeyi amaçlar. Programın önceliği yazar adaylarını nitelikli bir okuma sürecine sokarak sanatsal ve edebi duyarlılıklarını geliştirmek ve onlarda fikir ve ifade olgunluğu oluşturmaktır. Bunun için öğrencilere gerekli teknik ve beceriler kazandırılacak, dil farkındalığı ve dil zevkini arttıracak okumalara yer verilecek okuma-yazma becerilerei geliştirecek çalışmalara ağırlık verecektir. Anglo Amerikan Edebiyatı ve Yaratıcı Yazın Yüksek Lisans Programı öğrencilerini sadece Türkiye koşullarına değil, küresel koşullara uygun vasıflara sahip olacak şekilde hazırlayacak, yurtdışında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için avantajlar sağlayacaktır.

• Tez dahil normal süre 4 yarıyıldır; program en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programın dönem projesi dahil süresi en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır.

• Tezli Yüksek Lisans Programı Kontenjanı 15 kişidir, Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 kişidir.