Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında
Programın Genel Tanımı:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, İngiliz Dili ve Edebiyatını karşılaştırmalı ve eleştirel bakış açısıyla incelemek isteyenlere ileri düzeyde bir program sunmaktadır. Öğrencilerin yoğun okumalar içeren bir program vasıtasıyla analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazanmaları ve özgün düşünce üretmeleri hedeflenmektedir.

Programda ayrıca öğrencilere farklı bir açılım sunmak amacıyla seçmeli çeviri modülü de yer almaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programını normal süresi içinde tam zamanlı olarak bitirmek isteyen adaylar en az 60 AKTS kredilik dersi ve 60 AKTS kredilik Yüksek Lisans Tezini başarıyla tamamlamak zorundadır. Programın tez dâhil normal süresi en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyıldır ve eğitim dili İngilizcedir. Kontenjanı 15 kişidir.