Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başvuru
Program Koordinatörü
Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi (Tel: 444 50 01 Dâhili: 2016, gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr) ( 4. kat Fen Edebiyat Fakültesi)

Program Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Selena Erkızan , (Tel: 444 50 01 Dâhili: 3710 selena.erkizan@yeniyuzyil.edu.tr ( Ek Bina 6. kat)

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları:
 1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
 2. Sosyal Bilimler alanında 4 yıllık lisans mezunu olmak
 3. ALES sözel puan türünde 55 ve üzeri puan almış olmak
 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak
 5. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 1. Online Başvuru formu (1 adet)
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
 4. ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
 7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

* İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'dir.


Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

YÖKDİL Sınavları Tablosu