Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Hakkında

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki mevzuata ve sektörel yaptırımlara paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ihtisaslaşmak önem kazanmış olup, Enstitümüz İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 2011 yılında başlatmış olduğu Lisans Üstü Programları ile bu alanda ihtisaslaşmanın öncülerindendir.

Halen gelişmekte ve değişmekte olan dinamikler ile İş Sağlığı ve Güvenliği İhtisası sadece uzman olarak çalışacak mezunları değil aynı zamanda üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan yeni nesil öğrenciler için de cazip ve farklı vizyonları sağlayacak programlardan biridir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Lisans Üstü çalışmalar “Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans” olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Her iki programda da farklı disiplinlerden gelen lisans öğrencileri için temel iş sağlığı ve güvenliği dersleri verilmektedir. Teorik derslerin hedefi ülkemiz için yeni gelişmekte olan ve değişen yaklaşımlar ile temel bilimsel derslerin verilmesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği; Hukuk, Sağlık ve Mühendislik gibi disiplinlerin dersleri ile program zenginleştirilmiş, seçmeli dersler ile de ihtisas alanlarında derinleşme hedeflenmektedir.

Halen devam eden tez çalışmaları ile “Tezli Yüksek Lisans” alanında en geniş ihtisas çalışmalarına sahip Enstitümüzde, Maden, İnşaat, Yüksekte Çalışma, Malzeme, Kapalı Alanlar, Lojistik, Doğalgaz, Kimya, Biyolojik Riskler, Atıklar, Trafik, Alt Yapı, Ofis Çalışmaları, Hastaneler, Okullar, Enerji ve Sürdürülebilirlik, Ergonomi, Acil Durum (Yangın vb), Eğitim Modellemeleri gibi pek çok farklı alanda İş Sağlığı ve Güvenliği kesiti ile bilimsel tez çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır.

Akademik çalışmalardaki çeşitlilik ile İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bilimsel temelini zenginleştirmeyi hedefleyen lisansüstü programlarımız özgün, sektör ile dinamik ilişkide ve multidisipliner bir programdır.


İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programının Süresi:

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından çıkmış olan ( Resmi Gazete: 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayı ) yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre;

- Tezli Yüksek Lisans Programları süresi 4 yarıyıl olup en çok 6 yarıyılda tamamlanır (Madde 7).
- Tezsiz Yüksek Lisans Programları süresi en az 2 yarıyıl olup en çok 3 yarıyılda tamamlanır (Madde 12).

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm

Kimler Başvurabilir?

İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans mezunları bu programa başvurabilmekle birlikte, özellikle mühendislik fakültelerinin tüm bölümleri, tıp fakülteleri, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri, mimarlık bölümleri, teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar, teknoloji fakülteleri mezunları başvurabilirler.

• Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları

• Mimarlar

• Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları

• Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları

• Lisans mezunu olup aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunu olanlar

• Lisans mezunu olup aynı zamanda ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olanlar.

• İSG alanında kariyer planı yapan tüm Lisans mezunları

Programa Başvuru:

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına her akademik yılda 2 kez öğrenci kabul edilmektedir.

Kayıt tarihleri en az bir ay öncesinden web sitemiz aracılığı ile duyurulmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Katılım Koşulları:

• Online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmuş olmak,

• 4 Yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

• Enstitü Kurulumuzun belirlediği eğitim ücretini, belirlenen koşullarla yatırmış olmak.


Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Başvuru Formu (Online Başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı),

• Lisans Diplomasının Noter Onaylı Sureti,

• Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

• Lisans Transkriptinin Noter Onaylı Sureti,

• Askerlik Durum Belgesi,

• Vesikalık Resim 2 Adet


Tezli Yüksek Lisans Programına Katılım Koşulları:

• Program başvuru formunu doldurmuş olmak,

• 4 Yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

•Geçerli ALES Belgesi (Sayısal 55 puan) ve Yabancı Dil Belgesi (50 puan)’ ne sahip olmak,

• Yabancı Dil Belgesi bulunmayan adaylar için: Üniversitemizce yapılan Yabancı Dil sınavında başarılı olmak,

• Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmak,

• Üniversitemizin belirlediği eğitim ücretini, belirlenen koşullarla yatırmış olmak.


Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Başvuru Formu (Online Başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı),

• Lisans Diplomasının Noter Onaylı Sureti,

• Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi,

• Lisans Transkriptinin Noter Onaylı Sureti,

• Geçerli ALES Belgesi (55 ve üzeri puan),

• Onaylı Mülakat Formu,

• Askerlik Durum Belgesi,

• Vesikalık Resim 2 Adet


Not: Online kayıt esnasında talep edilen bütün evrakların “pdf” formatında eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Not: Kayıt işlemleri için Üniversitemize gelemeyen öğrenci adayları işlemlerini vekalet yoluyla yaptırabilirler.

Yüksek Lisans Programlarının Eğitim Ücretleri:

“İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 10.000 TL

“İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı” 12.000 TL


Not: Ödemeler ile ilgili detaylı bilgiyi “Öğrenci İşleri Muhasebesinden” öğrenebilirsiniz.

444 50 01 / 1309 – 1328 – 1329 - 1019

Y. Lisans Programlarının Gün ve Saatleri:

Programda örgün dersler Cumartesi-Pazar günleri yapılmaktadır.

Cumartesi günleri dersler saat 09.00 – 21.00 arasında,

Pazar günleri dersler saat 09:00 – 13:00 arasında yapılmaktadır.

Program toplam kredisinin %30’u kadar ders, Uzaktan Eğitim Sistemi ile verilmekte olup program dönemsel olarak ilan edilmektedir.

Programda her bir ders için %50 devam MECBURİDİR .

1. Yarı Yıl, 210 Saat

>2. Yarı Yıl, 210 Saat

Toplam = 420 Saat

**** Enstitü’nün haftalık program içindeki dağılımda gün ve saat değişikliği yapma hakkı saklıdır

TEZLİ Yüksek Lisans Başvuruları Mülakatları için Program Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga BARIŞIK ile irtibata geçiniz. (444 50 01 – Dahili : 3805)


Eğitim Yeri:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010

Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01

Faks: 0 212 481 40 58

Program Koordinatörü :

Öğr. Gör. Tolga BARIŞIK

E-Posta: isg@yeniyuzyil.edu.tr

Tel: 444 50 01 – Dahili : 3805