Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Hafiz Hulusi ACAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
hafizhulusi.acar@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Başkanı
gonul.kunt@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Beyrul CANBAZ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Koordinatörü
beyrul.canbaz@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan KEPEKLİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
tahsinaykan.kepekli@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Tolga BARIŞIK
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
tolga.barisik@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
aliye.kasarcihakan@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Selçuk ÇEBİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
selcuk.cebi@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Ali Fuat GÜNERİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
alifuat.guneri@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. M. A. Neşet KADIRGAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
neset.kadirgan@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Ali PINARBAŞI
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ali.pinarbasi@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Serkan ALTUNTAŞ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
serkan.altuntas@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
fatih.yilmaz@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Hakan FARIMAZ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
hakan.farimaz@yeniyuzyil.edu.tr