Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programda devletin kamu görevini kullanmak suretiyle ve tek taraflı olarak koyduğu kuralların hukuk dünyasındaki sonuçlarını ele alabilecek, bu konuda tartışabilecek ve çözüm üretebilecek uzman hukukçuların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programda aşağıdaki anabilim dallarına ilişkin uzmanlık eğitimi vermektedir.

• Anayasa Hukuku
• İdare Hukuku ABD
• Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD
• Mali Hukuk ABD
• Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD
• Hukuk Tarihi ABD

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Servet Armağan - Tel: 444 50 01 Dahili: 1500 - servet.armagan@yeniyuzyil.edu.tr

Program Koordinatör Yardımcısı

Araş. Gör. A.Gökçen Karasioğlu Gürbüz - Tel: 444 50 01 Dahili: 1303 - aysegokcen.karasioglu@yeniyuzyil.edu.tr

Programa Başvuru Koşulları
 1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
 2. Bir lisans diplomasına sahip olmak
 3. Yüksek Lisans Programında lisans derecesini Hukuk alanından farklı alanlardan almış olan adayların eksikliklerini gidermek ve başvurdukları Hukuk lisans programına uyumlarını sağlamak amacıyla "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanabilir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 1. Online Başvuru formu (1 adet)
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
 4. ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
 7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

Sınav ve Kayıt Takvimi

Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Ücreti

Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti 12.000 TL’ dir.

Kontenjan

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans kontenjanı 30 kişidir.