Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Hakkında

Program Tanımı:

Program dili "Türkçe" dir.

Programın amacı; öğrencinin Histoloji ve Embriyoloji alanında üreme ve gelişim biyolojisi, tıpta ve bilimsel araştırmalarda uygulamaları ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.

Programı bitiren öğrenciler; “Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezlerinde bulunan Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalarının yanı sıra Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarında kariyerlerine devam etmeleri hedeflenmiştir. “Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu ” olarak çalışabilmeleri için gerekli embriyolog sertifikası almak amacıyla ilgili eğitim merkezlerine başvurabilme hakkını kazanmış olacaklardır. Bu programda elde ettikleri bilgiler ile adaylar hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapılan laboratuvarlarda çalışabileceklerdir.

Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl teorik dersler ile laboratuvarlarda uygulamalı dersler ile bilgiler öğrencilere sunulacaktır. Son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır.

Bu alanlarda kariyer yapmak isteyen Tıp, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Veteriner Fakülteleri mezunlarından en az lisans diplomasına sahip kişiler katılabilirler.

Laboratuvarlarımızda mevcut olan cihazlar

Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, polimeraz zincir reaksiyonu cihazı, Atomik absorpsiyon cihazı, spektrofotometre (2 adet), elektroforez tank sistemleri (5 adet), su banyosu (5 adet), soğutmasız santrifüj (5 adet), soğutmalı santrifüj (1 adet), çeker ocak (2 adet), laminar flow (2 adet), vorteks karıştırıcı (4 adet), laboratuar terazisi (4 adet), ısıtıcı plaka, ışık mikroskobu, -80 °C derin dondurucu (1 adet), otoklav (1 adet), çalkalamalı inkübatör (1 adet), inkübatör/etüv (5 adet), pH metre (2 adet). Ayrıca ikinci otoklav, florasan mikroskop, sıvı azot tankı, karbondioksit tüpü, pH metre, nanodrop/mikroplaka nitelikli spektrofotometre, kaba terazi, hassas terazi cihazları güncel olarak alım aşamasındadır.

Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programından mezun olan öğrencilerimizin yeterlikleri :

Klinik embriyoloji yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerimiz erkek ve kadın üreme sistemlerinin normal anatomik / histolojik yapısını, bu organların embriyonal gelişimi, germ hücrelerinin gelişim aşamalarını, bu hücrelerin ve embriyonun laboratuvar ortamında takibi ile embriyonun gelişim süreci konularındaki derslerini alıp üreme biyolojisi konulu bir tez yaptıklarında Klinik Embriyoloji alanında Uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olurlar.

Eğitim süresince Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin işleyişini öğrenerek klinik ve laboratuvar hizmetleri hakkında bilgi birikimi ile Embriyoloji ve Androloji laboratuvarları çalışmalarını yürütme becerisini kazanırlar. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun olarak Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.

Bilimsel makaleleri takip ederek yeniliğe ulaşmayı, bireysel veya ekip çalışmalarında planlama ve yürütülmesi hakkında etik davranarak intihal yapmadan çalışmaların doğru ve etkili sunumunun nasıl yapılacağını öğrenirler.

Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan ve akademik yaşantılarına devam etmek isteyen öğrenciler, histoloji ve embriyoloji ile üreme biyolojisi konularında doktora programlarına devam edebilirler.

Programımız multidisipliner bir programdır ve aşağıdaki Anabilim Dallarından Öğretim Üyeleri program kapsamında ders vermektedirler.

• Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

• Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

• Üroloji Anabilim Dalı

• Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

• Halk Sağlığı Anabilim Dalı

• Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

• Anatomi Anabilim Dalı

• Biyoistatistik Anabilim Dalı

• Farmakoloji Anabilim Dalı

• Fizyoloji Anabilim Dalı

• Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına Katılım Koşulları:

• Program başvuru formunu doldurmuş olmak,

• Belirtilen bölümlerde 4 yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

• Enstitü Kurulumuzun belirlediği eğitim ücretini, belirlenen koşullarla Üniversitemiz Döner Sermayesine yatırmış olmak,

Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Lisans/Yüksek Lisans Diploması Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi

2. Nüfus Cüzdanı Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi

3. Mezun Olduğu Bölüm Transkripti Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi

4. İki (2) adet Fotoğraf

5. ALES Belgesi

6. Başvuru Formu çıktısı

7. Askerlik Durum Belgesi

Yüksek Lisans Programının Gün ve Saatleri

Hafta içi her gün saat 17.00-20.00 arasında yapılacaktır. Ders programı ileriki tarihlerde ilan edilecektir.

Programın Eğitim Ücreti:

Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı : 16,000 TL
Bu ücret üzerinden kredi kartı ya da banka kredisi ile 10 taksit yapılabilmektedir.

Eğitim yeri:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tel: 444 50 01/ 2011Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Enstitü Sekreteri : Caner AVCI

Telefon : 444 50 01/ 2011

caner.avci@yeniyuzyil.edu.tr

KEM YL Program Koordinatörü: Prof. Dr. Tülay İREZ

Tel: 444 50 01 / 3712

E-posta: tulay.irez@yeniyuzyil.edu.tr