Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Hakkında

ORTODONTİ TEZLİ/TEZSİZ (TÜRKÇE/ İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Programımız Ortodonti Anabilim Dalında tedavi hizmeti sunmak, bilimsel araştırma yaparak bilgi üretmek/yayınlamak ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde kaliteli eğitim vererek nitelikli diş hekimleri yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacındadır.

 

Ortodonti Yüksek Lisans programı kapsam ve içeriği

Ortodonti tezli/tezsiz yüksek lisans programı teorik dersler ile birlikte pratik uygulamaları kapsamaktadır. Ortodonti tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıl sürmekte olup, program en fazla 6 yarıyılda tamamlanmaktadır. Ortodonti tezsiz yüksek lisans programı ise en az 2 yarıyıl, en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Pratik uygulamaların ana hatları şunlardır; hareketli apareylerin yapımı, tel bükümlerinin ve akrilik yapımının öğrenilmesi ve uygulanması, sabit tekniklere geçmeden önce temel tel bükümlerinin ve sabit mekaniklerin uygulamasının öğretilmesi, sabit teknikler (hasta tanı/tedavi planlamasından pekiştirme safhasına kadar) tüm uygulamaların öğretilmesi. Literatür/seminer programı ve vaka tartışması toplantıları haftada 2 gün 1’er saat olarak düzenlenmiştir.

 

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ortodonti Yüksek Lisans programı dönem başına 30 AKTS'den az olmamak üzere alınan dersler, en az 2 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Eğitim programının detayları ekte verilmiştir.

 

Program Koordinatörü

Prof. Dr. M. Haluk İŞERİ

Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0212 255 7272 / 3003

E-posta: haluk.iseri@yeniyuzyil.edu.tr

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilm Dalı

Sütlüce Mahallesi, Binektaşı sokak No:10

34445 Beyoğlu İSTANBUL

 

ORTODONTİ TEZLİ/TEZSİZ (TÜRKÇE/ İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Genel Koşullar:

Yüksek lisans programına öğrenci kabul koşulları

Program dili Türkçe veya İngilizce’dir.

Dil Puanı Bilgileri : TOEFL iBT'den en az 53, PBT'den en az 477 veya CBT'den en az 153, Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS veya dengi) en az 55, International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 5.5 veya Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 75 ve üstü puan alması gerekmektedir.

ALES sayısal puan türünden en az 55.


Yabancı Uyruklu Adayların Başvuruları

Uluslararası Öğrenci Ofisi ile iletişime geçinizOrtodonti Tezli/Tezsiz (Türkçe / İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2 yıl (4 yarıyıl) süren bir programdır.


Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yüksek lisans derecesi alabilmek için dönem başına en az 30 AKTS alınması gerekmektedir. Yüksek lisans programı dönem başına 30 AKTS'den az olmamak üzere alınan dersler, seminer çalışması, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Alınması gereken derslerin adları, içerikleri, kredileri ve kodları ekte verilmiştir.