Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Hakkında

ORTODONTİ TEZLİ/TEZSİZ (TÜRKÇE/ İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Programımız Ortodonti Anabilim Dalında tedavi hizmeti sunmak, bilimsel araştırma yaparak bilgi üretmek/yayınlamak ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde kaliteli eğitim vererek nitelikli diş hekimleri yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacındadır.

 

Ortodonti Yüksek Lisans programı kapsam ve içeriği

Ortodonti tezli/tezsiz yüksek lisans programı teorik dersler ile birlikte pratik uygulamaları kapsamaktadır. Ortodonti tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıl sürmekte olup, program en fazla 6 yarıyılda tamamlanmaktadır. Ortodonti tezsiz yüksek lisans programı ise en az 2 yarıyıl, en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Pratik uygulamaların ana hatları şunlardır; hareketli apareylerin yapımı, tel bükümlerinin ve akrilik yapımının öğrenilmesi ve uygulanması, sabit tekniklere geçmeden önce temel tel bükümlerinin ve sabit mekaniklerin uygulamasının öğretilmesi, sabit teknikler (hasta tanı/tedavi planlamasından pekiştirme safhasına kadar) tüm uygulamaların öğretilmesi. Literatür/seminer programı ve vaka tartışması toplantıları haftada 2 gün 1’er saat olarak düzenlenmiştir.

 

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ortodonti Yüksek Lisans programı dönem başına 30 AKTS'den az olmamak üzere alınan dersler, en az 2 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Eğitim programının detayları ekte verilmiştir.

 

Program Koordinatörü

Prof. Dr. M. Haluk İŞERİ

Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0212 255 7272 / 3003

E-posta: haluk.iseri@yeniyuzyil.edu.tr

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilm Dalı

Sütlüce Mahallesi, Binektaşı sokak No:10

34445 Beyoğlu İSTANBUL

 

ORTODONTİ TEZLİ/TEZSİZ (TÜRKÇE/ İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Genel Koşullar:

Yüksek lisans programına öğrenci kabul koşulları

Program dili Türkçe veya İngilizcedir. Yabancı uyruklu adayların TOEFL iBT'den en az 53, PBT'den en az 477 veya CBT'den en az 153, Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55, International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 5.5 veya Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 75 ve üstü puan alması gerekmektedir.

 

Yabancı uyruklu adayların başvuruları aşağıdaki belgeler ile yapılır:

a) Başvuru Formu (eğitim/araştırma yapılmak istenen uzmanlık alanı belirtilmelidir).

b) Diş Hekimliği Fakültesi Diploması veya Mezuniyet Belgesi (İlgili Ülke Büyükelçilik veya Konsolosluk onaylı).

c) Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan Denklik Belgesi

d) ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa),

(ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 (yeni sistemde 149) veya GMAT’dan 450 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.)

e) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi.

f) Resmi Not Durum Belgesi; Adayların üniversitede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir resmi not durum belgesi (İlgili Ülke Büyükelçilik veya Konsolosluk onaylı).

g) Öğrenciye ait pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi.

h) İngilizce seviyesini gösterir belge (Adayların İngilizce dil bilgilerini, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gereklidir).

i) Referans mektubu.

j) İki adet fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş).

k) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge

 

Türkçe yeterlik düzeyi için bilgilendirme

Öğrencilerin Türkçe Dil Bilgisi düzeyi Türkçe testi puanı doğrultusunda, üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

En az son üç yılında, resmi dilin Türkçe olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 

Düzeyler

A: Türk dili düzeyi yeterlidir, öğrenime başlayabilir.

B: Eğitim dili Türkçe programlara başlamak için yeterlidir, fakat öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletme yükümlülükleri vardır.

C: Türkçesi yetersizdir. Eğitim dili Türkçe olan programlara başlamak için yetersizdir. Öğrenimlerine başlamadan bir yıl süreyle Türkçe öğrenmekle yükümlü olacaklardır. Türkçe öğrenimleri süresince Üniversitede ücretsiz izinli sayılırlar. Daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında ya da TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan B Orta Düzeyde veya üzeri puan alan öğrenciler öğrenime başlayabilirler.