Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programda yapılacak yüksek lisansın amacı, ülkemizde halen meriyyette bulunan, daha çok özel ve tüzel kişilerin yasalarla belirlenen çerçeve dahilinde olmak üzere birbirleri ile olan hukuki münasebetlerinin tanziminde uzman hukukçu yetiştirmektir. Bu programdaki dersler aşağıdaki anabilim dallarından oluşmaktadır.

-Medeni Hukuk ABD
-Ticaret Hukuku ABD
-Devletler Özel Hukuku ABD
-Medeni Usul ve İcra ve iflas Hukuku ABD
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
-Roma Hukuku ABD
-İslam Hukuku ABD

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Fehim Üçışık - hasanfehim.ucisik@yeniyuzyil.edu.tr

Program Koordinatör Yardımcısı

Araş. Gör. A.Gökçen Karasioğlu Gürbüz - Tel: 444 50 01 Dahili: 1303 - aysegokcen.karasioglu@yeniyuzyil.edu.tr

Programa Katılım Koşulları

 1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
 2. Bir lisans diplomasına sahip olmak
 3. Yüksek Lisans Programında lisans derecesini Hukuk alanından farklı alanlardan almış olan adayların eksikliklerini gidermek ve başvurdukları Hukuk lisans programına uyumlarını sağlamak amacıyla "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanabilir.


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN ALES ŞARTI ARANMAMAKTADIR.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Online Başvuru formu (1 adet)
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
 4. ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
 7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

Sınav ve Kayıt Takvimi

Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Ücreti

Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti 12.000 TL’ dir.

Kontenjan

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans kontenjanı 30 kişidir.