Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden olan çağdaşlaşma ilkesi ve hamlesi, doğal olarak sanatta yeni atılımları de beraberinde getirmiştir. Son dönemde ekonomik ve toplumsal gelişmeye paralel olarak, sanata ilgi artmış ve sanat yapıtı koleksiyonerliği oluşarak sanatçının üretimi desteklenmiştir. Bu bağlamda, özellikle resim koleksiyonu sergileyen yeni müzelerin açılması, müzayede firmalarının resim ağırlıklı satışları, sanat galerilerinin çoğalması, sanat fuarlarının resim piyasasını hareketlendiren programları, sektörel olarak bu alanda büyük bir gelişimin yaşanmasını sağlamıştır. Gerek erken dönem Türk resmine, gerekse çağdaş Türk resmine olan ilgi artmıştır. Günümüz resim sanatçısının üretimini kamçılayan bu olumlu gelişimin yanı sıra, yapıtın sanatsal, plastik değerini anlamaya ve tanımlamaya yönelik birçok sorun da sanat ortamının gündemine girmiştir.

Resmin, sanatçı tarafından üretimindeki aşamalarından başlayarak, kurum ya da kişisel koleksiyonlara ulaşımı, sergilenmesi, koruma ve depolama sürecindeki evreler zinciri ayrı ayrı incelenirse, bu alanın sektörel olarak sınırlarının ne denli geniş olduğu ve birçok uzmanlık alanı gerektirdiği görülecektir. Bir yaratım alanı olan resmin anlamını merkez edinerek, etrafında oluşan uzmanlıkların, kendi disiplin ve ilkeleri içinde yeterlilik kazanması, sanat alanının sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bu alanda birçok uzmanlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uzmanlıkların başında özellikle müzelerde istihdam edilmek üzere restoratörlerin, sanat eseri koruması konusunda konservatörlerin yetiştirilmesi konusunda duyulan ihtiyaç, bu programın açılma gerekçelerindendir. Ayrıca bu program, resim sanatçısı adayının yapıt oluşturma aşamasında karşılaşacağı her türlü teknik ve malzemeye yönelik sorunlarına yeterli bilgi ve desteği vermeyi amaçlamaktadır.

Bu program, süreç içinde sanat alanında daha derin araştırma ve uzmanlaşmayı amaçlayan, doktora çalışmasına devam etmek isteyen öğrencilere, yönelimlerinde sağlıklı kararlar oluşturmasına katkı sunar ve öğrenciye, geniş bir bilgi donanımı sağlar.

Sonuçta bu program, öğrencinin, sanat eserine yönelik algısını geliştirerek bilinçli bir bakışın oluşumunu sağlamayı amaçlar, mesleki yönelimlerine katkıda bulunur.

Yüksek Lisans programının kapsamı Resim Teknolojileri ve Restorasyonu alanı olacaktır. Bu alanı besleyen, resim teknolojisi ve restorasyonunun dışında, sanat yapıtında değer saptaması ve yöntemleri, uygulamalı resim teknikleri, resim teknoloji tarihi, karşılaştırmalı resim tarihi, sanat eleştirisi, sanat yönetimi, müzecilik eser koruma ve sergileme yöntemleri dallarını içerecektir.Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları: 
 1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
 2. Bir lisans diplomasına sahip olmak, 
 3. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
 4. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.
 5. Tezli Yüksek lisans için, mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak gerekir. 


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 1. Başvuru formu
 2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
 3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
 4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
 5. 2 adet resim
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
 7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)


Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Ücreti
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/egitim-ve-ogretim-ucretleri.aspx