Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında

Sağlık Antropolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

İnsan; kültürü, sosyal çevresi, inanışları, fiziki çevresi ve olanakları ile bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu bütüncül bakış açısıyla insanı irdeleyen antropolojinin bir alt alanı da antropolojinin kendine özgü araştırma yöntemleri ile sorunları belirleyen ve çözmeye uğraşan uygulamalı antropolojidir.

Sağlık Antropolojisi, sağlığın sosyokültürel temellerini inceleyerek toplumun sağlık sorunlarına farklı bir bakış açısı getiren bir uygulamalı antropoloji alanıdır, hastalık ve sağlıkla ilgili sorunlar ve bu sorunların farklı kültürlerdeki anlamları ve nedenleri üzerine odaklanır.

Sağlık ve hastalık ile ilgili uygulamalar, kültüre göre şekillenir. Bir başka deyişle sağlık sorunları, toplumdaki inançlardan, aile ve akrabalık yapısından, eğitimden, ekonomik yapıdan, coğrafi koşullardan, toplumdaki davranışlardan, toplumsal değişmelerden etkilenir.

Sağlık Antropolojisi kapsamında, hem ulusal hem de küresel düzeyde gündemde olan ve aciliyetle çözüm gerektiren konular çalışılır. Örneğin;

 • Toplumlarda görülen hastalıkların çeşitleri ve nedenleri
 • Toplumların hastalıkları ve sağlığı algılama biçimleri
 • Tedaviye yönelik kültürel yaklaşımlar
 • Çeşitli hastalıkların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet sistemleri ve ekonomik yaklaşımlar
 • Toplumlarda ölüm süreçleri ve ölüm anına dair tutumlar
 • Sağlık ve hastalığın çevreyle ilişkisi
 • Günümüzde insan davranışları ve yaşam tarzı nedeniyle ortaya çıkan, obezite, diyabet, kalp hastalıkları, sigara, alkol bağımlılığı gibi sağlık sorunları
 • Yaşlı nüfusa ilişkin konular, evde bakım biçimleri
 • Engellilerle ilgili konular, toplumların engellilere yaklaşımları
 • Kentleşme, göç ve izolasyondan kaynaklanan psikolojik sorunlar incelenir.

Sağlık Antropolojisi yüksek lisans programı; çalışma ve araştırma alanlarıyla sağlık sorunlarına kültürel bir bakış açısı kazandırmayı, toplumun kültürel temellerine uygun sağlık stratejileri geliştirerek sağlık politikaları üretmeyi, sağlık/bakım hizmetlerinin maliyetini düşürmeyi, böylece daha etkin ve etkili faydaları yürürlüğe koyabilmeyi amaçlar.

Sağlık antropolojisi yüksek lisans programına; sağlık ve eğitim alanında çalışanların yanı sıra, iletişim, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimler alanlarından mezun olan kişiler başvurabilir. Program ayrıca disiplinlerarası çalışma yürütmek isteyenlere, araştırma şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve çok uluslu şirketlerde çalışanlara açık olduğu gibi, uluslararası örgütlerde çalışmayı hedefleyen adaylara da önerilir.


Program Koordinatörü
Doç.Dr. Ş. Şebnem Özcan (Tel: 444 50 01 Dahili: 3040 ( seydasebnem.ozkal@yeniyuzyil. edu.tr )

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları:
 1. Program Online Başvuru Formu 'nu doldurmuş olmak
 2. Bir lisans diplomasına sahip olmak,
 3. Ales eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,
 4. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.
 5. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin Yabancı uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilmiş şartlara uygun olarak yürütülür.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 1. Online Başvuru formu (1 adet)
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
 4. ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
 7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.