Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Hakkında

Sağlık Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programın temel amacı, öğrencilere hızla değişen bir ortamda çalışan sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, öğrencilerin derslere aktif katılımı esas alınmıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ders aşamasından sonra tez çalışması/bitirme projesi ile öğrenciler Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlayacaklardır.

Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının yönetim birimleri, kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşlarının çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalışabileceklerdir.

Program Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Serhan ŞAHİNLİ

Tel: 444 50 01 / 1212

E-posta: serhan.sahinli@yeniyuzyil.edu.tr


Genel Koşullar:

• Program dili "Türkçe" dir.

• Programa Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programına sağlık ve hastane yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen, Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık ile ilgili bölümlerden ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve muadili Fakültelerden, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik(muadili) bölümlerden en az lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir.


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

• Program iki dönem süresince toplam "10 zorunlu, 2 seçmeli dersten (Toplam 33 kredi ve 60 AKTS)" oluşmaktadır.

• Mezuniyet için ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Bitirme Projesi” (30 AKTS) hazırlanır.

Programdan mezun olabilmek için en az 90 AKTS alınması gerekmektedir.


TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

• Program iki dönem süresince toplam "10 zorunlu, 2 seçmeli dersinden (Toplam 33 kredi ve 60 AKTS)" oluşmaktadır.

• Mezuniyet için ders yüküne ek olarak tezli programlarda “Yüksek Lisans Tezi”(60 AKTS) hazırlanır.

Programdan mezun olabilmek için en az 120 AKTS alınması gerekmektedir.

• Belirlenmiş Eğitim Ücreti, belirlenen koşullarla Üniversitemiz Döner Sermayesine yatırılır.


Programlara Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvuru Formu

2. Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi veya E-devlet Üzerinden Alınan Mezun Belgesi

3. Nüfus Cüzdan Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi

4. Mezun Olduğu Okul Transkripti, Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi veya E-devlet Üzerinden Alınan Transkript Belgesi

5. Resim (2 Adet)

6. Askerlik Durum Belgesi

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURMAK İSTEYENLER YUKARIDAKİ BİLGİLERE İLAVETEN

7. ALES Sınav Sonuç Belgesinin Aslı (ALES Sınavında eşit ağırlık puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak gerekir).


Programın Eğitim Ücreti:

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/egitim-ve-ogretim-ucretleri.aspx