Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Aktivite ve Duyurular

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Bilimsel Çalışmaları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

- Erkan I., Mayadagli Y., Akbaba M. Assessment of Patients’ Knowledge Level Regarding the Informed Consent from the Ethical Aspect, Rom. J. Leg. Med. (SCI Expanded), 2017; 25(1): 120-124.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Itir Erkan, Yüksel Ilik, H. Cuneyt Ulutin, “Evaluation of Rejected Samples from Emergency Laboratories with a Focus on Patient Rights”, TURAN-SAM International Scientific Peer-Reviewed Seasonal Journal, 2017 (Kabul edildi).

- Canan Aksoy, Itir Erkan, H. Cuneyt Ulutin, “Administrative and Ethical Analyze of the Health Tourism: A Study of the Private Hospital Managers”, TURAN-SAM International Scientific Peer-Reviewed Seasonal Journal, 2017 (Kabul edildi).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings) basılan bildiriler

Yıldız Mayadağli , Şeyda Saydamli, Ayla Tisinli, Kadir Daştan, Itır Erkan, "Türkiye’de Bir Kamu Sağlık Kurumunda Aydınlatılmış Onam Kullanımının Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2016, Bakü-Azerbaycan. (Sözel sunum).


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- Abdulgani Yeşilyurt, Aydan Kayserili, Itır Erkan, “Sağlık Çalışanlarının Adli Olgulara Yönelik Farkındalığının Değerlendirilmesi”, 8-10 Aralık 2016, 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Sözel Sunum).

- Itır Erkan, Yüksel İlik, Şeyda Saydamlı, Ayla Tisinli, H. Cüneyt Ulutin, “Acil Laboratuvarlarından Reddedilen Kan Örneklerinin Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, 1-3 Aralık 2016, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara (Sözel Sunum).

- Yıldız Mayadağlı, Canan Aksoy, Itır Erkan, “Sağlık Kurumlarında Aydınlatılmış Onam Kullanımının Değerlendirilmesi”, 12-13 Mayıs 2016, 1. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul (Sözel Sunum).

- Canan Aksoy, Itır Erkan, “Sağlık Turizmi Kalite Standartlarına Yönelik Pilot Çalışma”, 12-13 Mayıs 2016, 1. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul (Sözel Sunum).

- Zöhre Karataş Arslan, Itır Erkan, Kadir Daştan, Tuğba Ünsal, E. Hülya Yükseloğlu, “Adli Olgularda Acil Servis Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, 27-30 Nisan 2016, 13. Adli Bilimler Kongresi, Bodrum (Poster Sunum).