Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında
Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Pelin Yantur (Tel: 444 50 01 - Dahili 3006, pelin.yantur@yeniyuzyil.edu.tr ) ( Ek bina 10. kat)

Program Asistanları
Araş. Gör. Eylül Beyza Ateş (Tel: 444 50 01 - Dahili 2034, eylulbeyza.ates@yeniyuzyil.edu.tr) ( Ek bina 10. kat)
Araş. Gör. Çılga Durmuş(Tel: 444 50 01 - Dahili 2034, cilga.durmus@yeniyuzyil.edu.tr) ( Ek bina 10. kat)


Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları:
 1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
 2. Bir lisans diplomasına sahip olmak,
 3. Ales eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,
 4. Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz.
 5. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.
 6. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin Yabancı uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilmiş şartlara uygun olarak yürütülür.


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
 1. Başvuru formu
 2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
 3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
 4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
 5. 2 adet resim
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
 7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)


Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Ücreti
Tezli Yüksek Lisans Programı ücreti 11.000 TL, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti 8.250 TL’ dir.

Kontenjan
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans kontenjanı 15 ve Tezsiz Yüksek Lisans kontenjanı ise 30 kişidir.