Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında
Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Eken (Tel: 444 50 01 - Dahili 2034, cumhur.eken@yeniyuzyil.edu.tr ) ( Ek bina 10. kat)

Program Asistanları
Araş. Gör. Zeynep Özdemir (Tel: 444 50 01 - Dahili 3005 (zeynep.ozdemir@yeniyuzyil.edu.tr) ( Ek bina 10. kat)
Araş. Gör. Çılga Durmuş(Tel: 444 50 01 - Dahili 2034, cilga.durmus@yeniyuzyil.edu.tr) ( Ek bina 10. kat)


Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları:
 1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
 2. Bir lisans diplomasına sahip olmak,
 3. Ales eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,
 4. Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz.
 5. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.
 6. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin Yabancı uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilmiş şartlara uygun olarak yürütülür.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
 1. Online Başvuru formu (1 adet)
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
 3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
 4. ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
 7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Ücreti
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/egitim-ve-ogretim-ucretleri.aspx

Kontenjan
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans kontenjanı 15 ve Tezsiz Yüksek Lisans kontenjanı ise 30 kişidir.