Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. İ.Yaşar HACISALİHOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü
yasar.hacisalihoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Hüdayi SAYIN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
hudayi.sayin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur EKEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
cumhur.eken@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KONUKÇU
Sosyal Bilimler Enstitüsü
yasemin.konukcu@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Pelin YANTUR
Sosyal Bilimler Enstitüsü
pelin.yantur@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Çılga DURMUŞ ALTUNBAŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
cilga.durmus@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Güven GÜRSEL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
guven.gursel@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Zeynep ÖZDEMİR
Sosyal Bilimler Enstitüsü
zeynep.ozdemir@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Sait YILMAZ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
sait.yilmaz@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Bedreddin HABİBOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü
bedreddin.habiboglu@yeniyuzyil.edu.tr