EN
Anasayfa / Duyurular
Ulusal Akademik Konferans-Çağrı Bildirisi

Kriz, Kimlik ve Ötesi

Kimlik Siyaseti ve Siyasetin Kimliksizleşmesi

Ulusal Akademik Konferans, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2017, İstanbul

 

Bildiri Çağrısı

Uzunca süredir ekonomik talep ve çelişkilerin siyasete dönüşmesinin gerilediği, bunun yerine kültürel/kimliksel talep ve çelişkilerin ise hızla siyasallaşabildiği bir tarihsel süreç yaşanıyor. Bu süreç bastırılan, ötekileştirilen ya da sessizleştirilen kimliklerin kamusal/siyasal alanı domine ettiği, kimliğe dayalı taleplerin siyasallaştığı bir süreç olmanın yanında kimliğe dayalı çatışma/savaşların doruğa çıktığı bir süreci niteliyor.

Kimliğe dayalı taleplerin patlamasının yaşandığı, kimliğin ve siyasal alanın çoğullaştırılmasına olanak sağlayan ve demokratikleştirici boyutu olan süreç aynı zamanda toplumların kimlik çatışmalarına gömüldüğü, ulus-devletlerin dağıldığı tehlikeli bir süreç. Küresel ve ulusal düzlemde gelir adaletsizliğinin derinleştiği, küresel ölçekteki sorunlara karşı bütünleşik-dayanışmacı üst kimliklere olan ihtiyacın elzem olduğu koordinatlarda kimliğe dayalı siyasetin ve buna uygun bir parçalanan siyasal mimarinin bu ihtiyacı karşılamanın çok ötesinde olduğu görülmekte. Kimlik siyaset(ler)inin bu çelişkili doğası işte siyasetin talepleri karşılama ve sorunları çözme kapasitesindeki erozyona denk gelmesi ölçüsünde siyaseti kimliksizleştiriyor. İnsanlık uzunca süredir kapsayıcı ve bütünleştirici siyaset arayışında...

Siyasetin kavramsal, kuramsal ve kurumsal olarak hem çeşitlenen talepleri içerecek ve hem de küresel-ulusal sosyo-ekonomik sorunlara yanıt üretecek içerik ve anlam kazanması gerekmekte. Bu konferansta yukarıdaki sorunsalların çeşitli açılardan çözümlenmesi yanında normatif katkı verecek çalışmalar memnuniyetle karşılanacaktır. Önerilen bazı konu başlıkları şunlardır:

Günümüzde kimlik ve siyaset

Göç, Göçmenlik ve kimlik

Kadın hareketleri ve demokrasi

Kimlik siyaseti ve demokratikleşme

Ulus-devlet, kimlik ve demokrasi

Kimlik ve siyasi partiler

Kimlik politikaları ve küresel siyaset

Yerelleşme, küreselleşme ve kimlik

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, islamofobi

Ekonomi, kimlik ve siyaset

Sivil Toplum, kimlik ve demokrasi

Yeni toplumsal hareketler ve kimlik

Milliyetçilik, demokrasi ve kimlik

Güvenlik, kimlik, özgürlük

Çağdaş toplumsal hareketler ve kimlik politikası

Konferans, yukarıda listelenmeyen öneri başlıkları dışındaki bildirilere de açıktır. Başvurularınızı ekteki başvuru formunu doldurarak değerlendirilmek üzere sbuikonferans@yeniyuzyil.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Sunulan ve hakemler tarafından seçilecek olan bildirilerden bir derleme kitap yayınlanması planlanmaktadır.

 

Önemli Tarihler

Özet gönderimi için son tarih : 10 Nisan 2017

Özetlerin Değerlendirilmesi : 14 Nisan 2017

Tam metin kabul tarihi : 07 Mayıs 2017

Program İlanı : 09 Mayıs 2017

Konferans Tarihi : 18 Mayıs 2017

 

Akademik Kurul

Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu

Prof. Dr. Günseli İşçi

Prof. Dr. Önder Arı

Prof. Dr. Can Bilgili

Prof. Dr. Ömer Çaha

Doç. Dr. Sevgi Kalkan

Yrd. Doç. Dr. Esra Demirbaş

Yrd. Doç. Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu

Yrd. Doç. Dr. Tülay Yıldırım

 

Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hüdayi Sayın

Yrd. Doç. Dr. Emrah Konuralp

Araş. Gör. İlknur Karanfil

Araş. Gör. Güven Gürsel

 

İletişim – Sekretarya

Araş. Gör. İlknur Karanfil

Araş. Gör. Güven Gürsel

Eylül Beyza Ateş Çiftçi

 

 

Bildiri Öneri Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

Konferans Programını İndirmek İçin Tıklayınız.