EN
Anasayfa / Haberler
1. Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 1. Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Sempozyumunu düzenlendi.

Alev Ofluoğlu Salonunda gerçekleşen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya yaptı. Tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Sarıkaya, oğluyla birlikte yaşadığı bir spor yaralanmasından bahsetti.

Kürsüyü devralan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, tüm katılımcılara teşekkürlerini ilettikten sonra, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını belirterek ilki düzenlenen bu sempozyumun devamını temenni etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, sporun büyük bir endüstri haline geldiğini belirterek, işin içinde gerçek profesyonellerin ve profesyonel olmayanların cirit attığını ifade etti. Sporda sağlığın hak ettiği yeri bulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünal, ilki gerçekleşen bu sempozyumun devamını diledi.

1.Oturum Prof. Dr. Cüneyt Ulutin ve Prof. Dr. Aziz Alturfan moderatörlüğünde başladı.

Prof. Dr. Alturfan, ayak bileği yaralanmalarının çok sık yaşandığını ifade etti. İstatistiklere göre en çok yaralanmanın hangi sporda olduğunu grafiklerle göstererek yaralanma tipleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Tunç Alp Kanyon, alt ekstremite ağrılarından bahsederek sendrom çeşitleri hakkında bilgiler verdi. Kassal gerilmelere ve kompartman sendromlarına değinen Prof. Dr. Kanyon, stres faktörü (tibia) konusu hakkında bilgiler verdi. Tedavi ve Rehabilitasyon süreçlerini açıklayan konuşmacı, kürsüyü Prof. Dr. Bülent Aksoy'a devretti.

Prof. Dr. Aksoy, sportif aktivitelerde diz yaralanmaları konulu sunumunu yaptı. Prof. Dr. Aksoy, ön çapraz bağ ve nörovasküler anatomiye değindi. ÖÇB'nin 5 temel fonksiyonu ve fizik muayene süreçleri hakkında bilgiler veren konuşmacı, video sunumlarla yaralanma tiplerine ilişkin örnekler gösterdi.

2. Oturum İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak'ın moderatörlüğünde başladı. Prof. Dr. Budak, katılımcılara teşekkürlerini ilettikten sonra Sportif Aktivitelerde Kalça Yaralanmaları konulu sunumu için Prof. Dr. Mehmet Aşık'ı kürsüye davet etti.

Prof. Dr. Aşık, kalça çevresi spor yaralanmaları ve kas yaralanmaları konularını ele alarak yaralanma tipleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Atletik Pubalji, Osteitis Pubis ve Stres Kırığı konularına değinen konuşmacı, video sunumlarla yaralanma tiplerine ilişkin örneklerle tedavi yöntemlerini gösterdi.

Doç. Dr. Tuğrul Eren, oturum moderatörü Prof. Dr. Demir Budak tarafından kürsüye davet edildi. Doç. Dr. Eren, uyluk ve kasık bölgesi yaralanmaları konularına değindi. Konuşmacı kas yaralanmalarını sınıflandırarak, addüktör yaralanmalar, sporcu fıtığı ve stres kırığı konularını ele aldı.

Bel Bölgesi Yaralanmaları konulu sunumu için Doç. Dr. Mehmet Aydoğan kürsüye çıktı. Konuşmacı risk faktörleri hakkında bilgiler vererek kırık tiplerine değindi. Akut Disk Hernisi, Apifizeal Ring Kırığı konularına değinen konuşmacı, Lordotik ve Diskojenik bel ağrısı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Üst ekstremite yaralanmaları konulu 3.Oturum, Prof. Dr. Kenan Akgün ve Prof. Dr. Mehmet Ünal moderatörlüğünde başladı. Omuz, Skapulatrosik Bölge konulu sunumu için Doç. Dr. F. Erkal Bilen kürsüdeki yerini aldı. Doç. Dr. Bilen, yaralanma tipleri ve tedavi yöntemleri hakkında izleyicilere bilgiler vererek lezyonlara değindi. Konuşmacı, yırtık tipleri ve kistlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunduktan sonra Dirsek Yaralanmaları sunumuna geçti.

Doç. Dr. Bilen, özellikle tenis oynayanlarda meydana gelen yaralanmalara dikkat çekerek, tanı ve tedavi yöntemleri üzerine bilgiler verdi. Hastaların genellikle %95'lik bir kesiminin iyileştiğini ifade eden konuşmacı dirsek çıkıkları ve İnstabilite Muayeneleri üzerine video sunumlar yaptı.

3. Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Ayhan Kılıç, El ve El Bileği yaralanmaları konulu sunumu için kürsüdeki yerini aldı.

Sir John Charnley'in ünlü bir sözü ile sunumuna başlayan Doç. Dr. Kılıç, sporcunun ve yaralanmanın değerlendirilmesi hakkında bilgiler vererek cerrahi müdahaleleri ele aldı. El ve el bileklerinde meydana gelen yaralanma, kırık ve çıkık tiplerini sınıflandıran konuşmacı, tanı ve tedavilerden bahsederek kullanılan yöntemleri sıraladı.

Yemek arasının ardından Prof. Dr. Burhan Uslu ve Prof. Dr. Banu Kuran moderatörlüğünde 4.oturum başladı. Kafa Travmaları konulu sunumu için Dr. Öğr. Üyesi Haluk Düzkalır kürsüye davet edildi. Dr. Öğr. Üyesi Düzkalır, terminoloji ile bulgu ve semptomlara değinerek patofizyoloji, görüntüleme yöntemleri ve biyomekanik konularını ele aldı. Acil tedavi gerektiren durumlar hakkında bilgiler veren konuşmacı, çeşitli görseller ile vakalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüz Yaralanmaları konulu sunumu için Prof. Dr. Tamer Koldaş kürsüye davet edildi. Prof. Dr. Koldaş, morarma, şişlik, hematom ve kanama tipleri hakkında bilgiler vererek, yumuşak doku yaralanmalarını ele aldı. Göz ve burun organlarında meydana gelebilecek yaralanmalara ve kemik dokuyu ilgilendiren yaralanmalara değinen konuşmacı, çeşitli görseller ile yüz bölgesindeki tanı ve tedavilere ilişkin bilgiler aktardı.

5.Oturum Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon ve Prof. Dr. Asiye Nurten moderatörlüğünde başladı.

Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon İlkeleri başlıklı sunumu ile Prof. Dr. Banu Kuran kürsüye davet edildi. Prof. Dr. Kuran, doku yaralanmalarında iyileşme sürecine, rehabilitasyon fazları ve rehabilitasyonun önemine değindi.

İmmobilizasyonun yan etkilerinden bahseden konuşmacı, nöral değişiklikler ve egzersizler konularında izleyicilere detaylı bilgiler aktardı. İzokinetik teslere ilişkin açıklamalar yapan Prof. Dr. Kuran, kardiyovasküler çalışmalar hakkında da sempozyum katılımcılarını aydınlattı. Antrenman içerikleri ve spora özgü becerilerin kazanımı üzerine önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kuran, kürsüyü Spor Yaralanmalarında Postür Analizleri konulu sunumu için Doç. Dr. Ekin Akalan'a devretti

Doç. Dr. Akalan, Postür kavramına değinerek, kişinin vücut tipine, ırk ve milliyet durumları ile davranış biçimlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Postürün değişiminde etkili olan faktörler hakkında bilgiler veren konuşmacı, denge bozukluklarına ve sporda biyomekanik analizlere de sunumunda yer verdi. Doç. Dr. Akalan'ın ideal ayakta duruş konusunda verdiği önemli bilgiler, sempozyumun katılımcıları tarafından ilgiyle izlendi.

5.Oturumun son konuşmacısı Uzm. Fzt. İoakim İpseftel, Sportif Rehabilitasyon Sonrası Fiziksel Aktiviteye Dönüş konusunu ele aldı.

Uzm. Fzt. İpseftel, yaralanma tipleri ve sıklığı ile aşırı kullanım yaralanmaları hakkında önemli bilgiler aktardı. Konuşmacı pratikte dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekerek çeşitli fotoğraflarla vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

6.Oturum Doç. Dr. Erkal Bilen moderatörlüğünde başladı.

Oturumun ilk konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Ünal oldu.

Prof. Dr. Ünal, “önce sakatlık sonra tedavi” şeklinde bir algı olduğunu belirterek, sporda korunma hususuna dikkat edilmediğini ifade etti.

Spor yaralanmalarında rol oynayan etkenler hakkında bilgiler veren konuşmacı, elit sporcunun korunması konusunda profesyonel bir ekip oluşturmanın önemine değindi. Spor yaralanmalarını önlemede uygulanabilecek genel tedbirler hakkında açıklamalar yapan Prof. Dr. Ünal, yüklenme-dinlenme döngülerinden de bahsederek “Süranterene” kavramının üzerinde durdu. Isınma, germe ve soğuma egzersizlerine değinen konuşmacı, beslenme ve kilo kontrolü ile dehidrasyon hakkında da katılımcılara değerli bilgiler verdi.

Kürsüyü devralan Prof. Dr. Burhan Uslu, "Hangi Oyuncu Oyuna Devam Etmeli-Etmemeli? konulu sunumu için kürsüye davet edildi. Prof. Dr. Uslu, fotoğraflı örneklerle sakatlanmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, teşhis ve tanı sürecinin ardından yapılacak olan değerlendirmeler hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Uslu, muayene esnasında yapılması gerekenlerden bahsederek tedavi yöntemlerine değindi. Konuşmacı, buz tedavisi hakkında verdiği önemli bilgilerin ardından sempozyumun katılımcılarını kırık, çıkık ve burkulmalara dair önemli bilgilerle aydınlattı. Etik konusunu da sunumuna dahil eden Prof. Dr. Uslu, sporcuların psikolojik durumlarının da sakatlanmalarda etkili olduğunu belirtti.

Sempozyumun son konuşmacısı Uzm. Fzt. İoakim İpseftel Spor Yaralanmalarında Kinezyo Tape ve Bamdajlama konulu sunumu ile tekrar kürsüye davet edildi.

Uzm. Fzt. İpseftel, bantlama ve bantlamanın etkileri ile kinezyoteyp konularına değindi. Konuşmacı tedavi etkileri ve uygulamaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler vererek, kullanım şekillerini özetledi.