EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Hukuk Fakültesi
Dekanın Mesajı

Sürekli okuma ve araştırmayı göze alarak iyi bir hukukçu olma idealiyle Fakültemizi tercih eden siz değerli öğrencilerimizi kutluyorum.

Hiç unutmayınız ki birlikte yaşama olgusu toplumsal düzeni zorunlu kılar. Bu itibarla Devletin gayesi ve hedefi, toplumsal huzurun sağlanması, toplum fertlerinin erdemli ve mutlu bir ortam içerisinde yaşayabilmelerinin teminidir. İşte bu kabulleniş doğrultusunda HUKUK; toplumsal değer hükümlerinin ve sosyal olgunun ‘‘NORM’’a dönüşmüş halidir. Sosyal olgunun norma dönüşmesiyle toplumsal kabullenişlerin benimsediği kurallar ,böylece hukukun emredicilik vasfına sahip, kanun hükmüne dönüşecek ve Devletin zorlayıcılk ve zecrilik gücü ile desteklenmiş olacaktır. Artık bundan böyle Devletin yaptırım gücüyle desteklenmiş olan Hukuk Kuralları hayatımızın her safhasını kapsayacak, bazen yaya geçidinde‘‘kırmızı ışık’’ bazen de hastane koridorlarında yürürken ‘‘sus’’ işareti olarak karşımıza çıkartır. Birlikte yaşamanın zorunlu kıldığı toplumsal düzen, ancak toplum fertlerinin NORMATİF mahiyete bürünen hukuk kurallarına uymalarıyla mümkün olacaktır.

Sizler geleceğin Hukukçuları olarak bu kuralların uygulanmasında ve bu süreçte fertle fert, fertle kamu arasında çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol alacaksınız. Kısaca siz Hukukun temel idesi ve nihai gayesi olan Adalet’in gerçekleştirilmesi yolunda en ön sıralarda görev ve sorumluluk üstlenecek bireylersiniz.

Üstleneceğiniz bu kutsal görevde, başarılı olabilmeniz ve hukukun idesi olan Adalet’in gerçekleşmesine katkıda bulunmanız ancak çok çalışıp, iyi yetişmiş bir hukukçu olmanız ve şahsi çıkarlardan, hukuk dışı fikirlerden ve ideolojik bakış açılarından uzak durmanızla mümkün olacaktır.

Özellikle şu durumu bilmenizi istiyorum; gerek Eğitim Öğretimdeki ciddiyetimiz gerekse pratiğe yönelik gayretlerimiz sonucu 2014-2015 yılından bu yana vermiş olduğumuz mezunlarımız bizi gururlandıracak şekilde Hakimlik Savcılık sınavlarında üstün başarı göstermişlerdir. Bu da Fakültemizin Hukuk Eğitimindeki farkındalığının açık delilidir.

Darısı sizlerin başına.

 

Prof. Dr. Celal ERBAY

Hukuk Fakültesi Dekanı