EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Hukuk Fakültesi
Fakülte Hakkında

Vizyon

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, giderek karmaşıklaşan toplumsal yaşamımızda ve özellikle artan ve yoğunlaşan sosyal, ticari ve kültürel ilişkilerimizde salt lisans eğitimi veren bir kurum olmakla yetinmemeyi, aynı zamanda bir toplumsal eğitim merkezi olabilmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Hukukçu, içinde bulunduğu topluma yön veren ve o toplumdaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesine ilişkin kuralları yeri geldiğinde ortaya koyan, uygulayan veya uygulanmasını takip eden öncü bir toplumsal figürdür. Bu değişen roller avukatlık, hakimlik, savcılık ve noterlik gibi mesleklerde somutlaşmaktadır. Hukukçuları yetiştirme tekelini elinde bulunduran yer Hukuk Fakültesidir. Bu nedenle öğretimin kalitesi, siz hukukçu adayının hukuk nosyonunun oluşmasında ve üniversite kültürünün edinilmesinde en belirleyici unsurdur.

Bu sorumluluk bilinciyle biz; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak deneyimli ve alanında uzman profesör düzeyindeki akademik kadromuz ve bunun yanı sıra dinamik ve nitelikli genç kadromuzla Hukuk öğreniminde nesiller arası bir buluşmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle geleneksel hukuk öğreniminin yanı sıra günümüzün gereksinimlerine de cevap vermekteyiz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu niteliklerinin yanı sıra bir şehir üniversitesidir. Hiç şüphesiz İstanbul’un, şehrin sakinlerine ve bu şehre öğrenim amacıyla gelen siz öğrencilere sunacakları olanaklar sınırsızdır. Bu heyecan verici şehirde çok sayıda bilimsel faaliyetin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma imkanı da son derece geniştir. Üniversitemiz, hem öğrenci kulüplerinin bu doğrultudaki faaliyetlerine destek vermesiyle, hem de kendi bünyesinde benzer etkinliklerin gerçekleşmesine imkan tanımasıyla öğrencilerimizin entellektüel anlamda da gelişmesini ve şehrimizin fırsatlarından yararlanmasını desteklemektedir. Üniversitemiz İstanbul’da bulunmanın en büyük sorunu olarak nitelendirilen; ulaşım sorununu da merkezi konumuyla aşmaktadır. Üniversitemize İstanbul’da bulunan bütün toplu taşıma araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Hukuk, uygulamalı bir bilim dalı olduğundan sadece teorik bilginin öğrenciye sunulması yeterli olmamaktadır. Bunu göz önünde bulunduran Fakültemiz, sizleri yapacağınız mesleklere hazırlamak üzere yargı mensupları, derin meslek tecrübesine sahip avukatlar, noterler ile sizleri aynı ortamda buluşturmakla kalmayıp; sizleri de bu rollere farazi duruşma yarışmalarıyla hazırlayacaktır. Sizlerin kendilerini yetiştirmeleri ve çalışma hayatına daha sağlam adımlarla başlayabilmeleri için yüksek lisans programları hizmete girecektir. Böylelikle Fakültemizin, siz hukukçu adayları için bir akademik yuva niteliğini taşımasını ümit etmekteyiz. Fakültemiz bünyesinde hakemli bir Hukuk Fakültesi Dergisi de çıkartılmaya başlanmıştır. Ayrıca siz hukukçu adaylarının da öğrenci dergisi çıkartması ve bu alanda da tecrübe kazanması teşvik edilmektedir.

Günümüzde hukukçulardan sadece kendi ülkelerinin hukuk sistemlerine hakim olmaları beklenmemekte, bunun yanında uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması nedeniyle başka hukuk düzenleri hakkında da bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere Fakültemiz bünyesinde Hukuk İngilizcesi ve Hukuk Almancası derslerinin yanı sıra yurtdışı üniversitelerle yapılan Erasmus anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimize yurtdışında eğitim görme olanağı da sağlanmaktadır.

Sevgili Hukukçu Adayları,

Yeni Yüzyıl ailesi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Hoş geldiniz…

Hedefler:

• Bilgili, sorgulayıcı, özgüven sahibi, uluslararası alanda yetkin ve toplumuyla barışık hukukçular yetiştirmek.

• Bilgiye ulaşabilme imkanı sunmakla beraber, kendileri de araştıran bir öğrenci profili sağlamak.

• Öğrencilerin öncelikle temel hukuk bilgilerini özümsemesi, kavramlara, kurallara, ilkelere ve kaynaklara hâkim olabilmesi için iyi bir lisans eğitimi sağlamak.

• Öğrencilere alanında yetkin öğretim üyelerinden ders alma ve bu öğretim üyeleriyle her zaman iletişimde bulunabilme imkanı sağlamak.

• Mevzuat derslerinin yeterli olmadığı bilinciyle alan içinde ve dışında ön plana çıkan kişilerle öğrencilerini bir araya getirerek örneklik ve tecrübe paylaşımları gerçekleştirmek.

• Hukuk formasyonu kazandırmakla yetinmeyip öğrenci organizasyonlarını destekleyerek çözüm süreçlerinde katılım sağlayacak dinamizme sahip hukukçular yetiştirmek.

• Vicdanını rehber edinen hukukçular yetiştirmek.

• Hak ve adalet anlayışı içinde çalışan avukat, hakim, savcı ve akademisyen profiline sahip olmak.