EN
Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında

Yakup HAYIRLIOĞLU (Genel Sekreter);

Genel Sekreterlik ofisinin esas fonksiyonu; akademik faaliyetlerin verimli yürütülmesi için idari destek sağlamaktır.

Genel Sekreterlik ofisinin üst amiri olan Genel Sekreter, Üniversitedeki tüm idari birimlerin başıdır. Bu birimlerin düzenli ve uyumlu çalışmasından sorumludur.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. Maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunda raportör olarak da görev yapan Genel Sekreter, Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterlik Ofisi Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Sekreter Asistanından oluşur. Ayrıca Rektörün verdiği görevleri yapar. 

Yakup HAYIRLIOĞLU

Genel Sekreter

Yıldız ATILGAN (Genel Sekreter Yardımcısı);

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sekreterliklerinden ve sorumludur. Üniversite içi sosyal ve kültürel etkinlikleri yürütür. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Yıldız ATILGAN

Genel Sekreter Yardımcısı

Hakan DAĞ (Genel Sekreter Yardımcısı);

...

 

Hakan DAĞ

Genel Sekreter Yardımcısı


Ekibimiz;

 

Şule AKTALAY - Yazı İşleri Şube Müdürü

Tel: 444 5001 / 2036

E-posta: sule.aktalay@yeniyuzyil.edu.tr

Faks: 0212 481 4016

 

Emel KESKİN - Memur

Tel: 444 5001 / 1016

E-posta: emel.keskin@yeniyuzyil.edu.tr

 

Ebru GÖÇÜK - Memur

Tel: 444 5001 / 1200

E-posta: ebru.gocuk@yeniyuzyil.edu.tr